Lung- och allergisjukdomar

Lung- och allergisjukdomar omfattar astma, KOL, luftvägsallergi, matallergi, obstruktiv sömnapné och interstitiella lungsjukdomar.

Hälso- och sjukvård av dessa sjukdomar sker såväl akut som planerat.

Till toppen