Nervsystemets sjukdomar

Nervsystemets sjukdomar drabbar det centrala eller perifera nervsystemet, till exempel epilepsi, stroke, migrän, Parkinsons sjukdom, MS, polyneuropati och ALS.

Sjukdomarna påverkar kroppen på olika sätt beroende av hur många nerver som drabbas samt vilka funktioner dessa nerver har. Området omfattar även patienter som drabbas av smärta och tillhörande smärtlindring.