Nervsystemets sjukdomar

Nervsystemets sjukdomar drabbar det centrala eller perifera nervsystemet, till exempel epilepsi, stroke, migrän, Parkinsons sjukdom, MS, polyneuropati och ALS.

Området omfattar även patienter som drabbas av smärta och dess behandling