Utskrivningsmeddelande för patienter med skallskada

En läkare har undersökt dig noggrant efter skallskadan. Det är säkert för dig att lämna sjukhuset men du ska inte vara själv det första dygnet. Någon som bor med dig ska väcka dig en gång under natten och se att allt är som det ska.

Saker som du inte ska oroa dig för

Du kan de närmsta dagarna få lindriga besvär som ska försvinna inom 2 veckor. Det
kan vara lätt huvudvärk, koncentrationssvårigheter och problem med minnet
(glömskhet), illamående (utan kräkningar), yrsel, irritabilitet (dåligt humör), onormal
trötthet eller sömnbesvär. Om du blir oroad av några av dessa symtom eller om de
fortsätter besvära dig mer än 2 veckor ska du kontakta din husläkare för diskussion.
Om du upplever något av ovanstående symtom rekommenderar vi även att du
diskuterar med din husläkare angående lämplighet att köra bil.

Saker som du INTE ska göra

  • Drick ingen alkohol och ta inga droger
  • Ta inga sömntabletter eller lugnande mediciner om de inte är förskrivna av läkare
  • Avstå från kontaktsport (kampsport, rugby, ishockey, fotboll mm) och ridning
    åtminstone 1–2 veckor (om ej annan rekommendation efter diskussion med läkare).

Problem på lång sikt

De flesta mår snabbt bättre och har inga besvär alls men några får problem som kan
uppkomma veckor eller i enstaka fall månader efter skadetillfället. Om du börjar känna
att saker inte står helt rätt till (du inte känner igen dig själv riktigt), ta kontakt med din
husläkare för kontroll att du blir helt återställd.

Kontakta akutmottagning vid alarmerande symtom såsom kräkningar, svår
huvudvärk, förvirring och/eller svårigheter att hålla dig vaken!

Om innehållet

Publicerad: November 2021

Författare: Bonnie Bengtsson

Till toppen