Bilaga 1

Amningsobservation

Amningsobservation är en systematisk observationsmetod där personal och föräldrar tillsammans försöker underlätta amningen. Det är viktigt att vara noga med att barnet kommer tätt intill bröstet, tar ett stort sugtag och ligger riktigt nära med hakan i bröstet under hela amningen för att inte skapa onödig belastning på bröstvårtorna. Under amningsobservation kan man med fördel i dialog med föräldrarna belysa och förklara barnets beteende vid bröstet.

Nyttan av att göra en amningsobservation har utvärderats. Det finns många olika amningsobservationsdokument/instrument med i stort sätt samma budskap och flera av dem är validerade bl.a. nedan. Bristol Breastfeeding Assessment Tool (BBAT) (Ingram et al. Midwifery 2015, översättning till svenska av Kerstin Lindahl)

Bristol Breastfeeding Assessment Tool (BBAT)

Bristol Breastfeeding Assessment Tool (BBAT)

Utvärdering


Problem med amningstekniken (0)

Delvis (1)


Optimal amnings-teknik (2)

Utfall i poäng

Position
Barnet ligger tätt mot mammans kropp, på sidan utan att vrida nacken. Näsan vid bröstvårtan. Mamman är trygg med att hantera barnet.

Inga eller få
kriterier uppnådda.


Ge stöd/råd till
förbättrad position.Några kriterier
uppnådda.


Bekräfta och ge
kompletterande
stöd.


Uppnår alla
kriterier.


Bekräfta god
position.
Sugtag
Aktivt sökbeteende, stort gap, snabbt stort sugtag om bröstet. Barnet behåller ett stort sugtag genom
hela amningstillfället.

Barnet kan inte få sugtag om bröstet eller ett ytligt sugtag.


Ge stöd/råd så att barnet har möjlighet att få ett stort sugtag.

Några kriterier
uppfyllda.


Bekräfta och ge
kompletterande
stöd.


Uppfyller alla
kriterier.


Bekräfta stort
sugtag.
Sugmönster

Har effektivt sugmönster på båda brösten. Initialt snabba sugtag, sedan långsammare eller kraftigare sugtag med pauser. Barnet avslutar amningen nöjd.

Inte effektivt sugande och sugmönster.Stundvis effektivt
sugande och
tillfredställande
sugmönster
Effektivt sugmönster.
Svälj
Regelbundna, mjuka sväljljud hörs. Inga klickljud eller smackning hörs.

Inga hörbara sväljljud,
klickljud/smackning.Enstaka sväljljud,
lite klickljud.Regelbundna,
mjuka sväljljud
hörs.*Klickljud kan i vissa fall vara normalt, t.ex. vid kraftigt mjölkflöde.

Till toppen