Bilaga 2

Tungbandsprotokoll för småbarn

Martinelli, 2015, Copyrights © Roberta Martinelli. 2015.
Reprints and permissions: “This document can be copied but not used for commercial purposes".
Översatt av Miriam Hartstein från den engelska versionen.

Historik

Namn:

Personnummer eller födelsedatum:

Undersökningsdatum:

Ålder:

Kön:
P ( )
F ( )

Vårdnadshavare:

Telefon:

E-post:

Beräkning av poäng

Nej=0 poäng
Ja=1 poäng
2 timmar eller mer=0 poäng
1 timme eller mindre=2 poäng

Familjehistorik (åtgärd av tungband)

( ) Nej (0)
( ) Ja (1)

Vem?

Vad?

Andra hälsoproblem

Nej ( )
Ja ( )

Vad?

Amning

Intervaller mellan amningarna:
( ) 2 timmar el. mer (0)
( ) 1 timme el. mindre (2)

Trötthet under amning?
( ) Nej (0)
( ) Ja (1)

Suger kort och somnar?
( ) Nej (0)
( ) Ja (1)

Tappar greppet om bröstvårtan?
( ) Nej (0)
( ) Ja (1)

Tuggar på bröstvårtan?
( ) Nej (0)
( ) Ja (1)

Totalpoäng historik:
Bäst resultat = 0
Sämst resultat = 8

Klinisk undersökning

(videoinspelning för framtida analys rekommenderas)

DEL I – Anatomisk funktionell bedömning

1. Läpposition i vila

( ) Stängd (0)

( ) Halvöppen (1)

( ) Öppen (1)

2. Tungans läge vid gråt

( ) Mittlinje (0)

( ) Lyft (0)

( ) Mittlinje med lateralt lyft (2)

( ) Tungans apex nedåt med lateralt lyft (2)

3. Form på tungans apex vid lyft under gråt eller vid manövrerat lyft

( ) Rund (0)

( ) V-formad (2)

( ) Hjärtformad (3)

4. Tungband

Obs! Poäng sätts ej på punkt 4. Tungband.

( ) Synligt

( ) Inte synligt

( ) Synligt med manövrering*

*Manövrering: Lyft och putta tungan bakåt. Om tungbandet inte är synligt gå till DEL II (Bedömning av icke-nutritivt sugande och nutritivt sugande)

Obs! Poäng sätts inte.

4.1 Tungbandets tjocklek

( ) Tunt (0)

( ) Tjockt (2)

4.2 Tungbandets fäste i tungan

( ) Mittlinje (0)

( ) Mellan mittlinjen och apex (2)

( ) Apex (3)

4.3 Tungbandets fäste i munbotten

( ) Synligt från spottkörtelmynningarna (0)

( ) Synligt från nedre tandlisten (1)


Anatomisk funktionell bedömning totalpoäng (uppgift 1, 2, 3 och 4):
Bäst resultat = 0

Sämst resultat = 12

När poängen från uppgifterna 1, 2, 3 och 4 i den anatomiskt funktionella bedömningen är lika med eller större än 7 anses tungbandet påverka tungans rörlighet. Indikation för åtgärd av tungbandet.

DEL II – Bedömning av icke-nutritivt sugande och nutritivt sugande

 1. Icke-nutritivt sugande (sugande på lillfinger, använd handske)
  1.1 Tungrörelser
  ( ) adekvat: koordinerade rörelser (0)
  ( ) inadekvat: begränsad tungrörelse framåt, okoordinerade rörelser och sugfördröjning (1)
 2. Nutritivt sugande under amning
  (när amningen startar, observera barnets sugande under 5 minuter)
  2.1 Sugandets rytm (observera intervaller av sugande och pauser)
  ( ) flera sugtag på rad följt av korta pauser (0)
  ( ) några få sugtag följt av långa pauser (1)
  2.2 Koordination av sug/svälj/andning
  ( ) adekvat (0) (balans mellan matningens effektivitet och sug, svälj och andningsfunktioner utan stress)
  ( ) inadekvat (1) (hostar, sätter i halsen, andnöd, uppstötning, hicka, sväljljud)
  2.3 Tuggar på bröstvårtan
  ( ) nej (0)
  ( ) ja (1)
  2.4 Klickljud vid sugande
  ( ) nej (0)
  ( ) ja (1)

Icke-nutritivt sugande och nutritivt sugande totalpoäng:
Bäst resultat = 0
Sämst resultat = 5

Totalpoäng

Historik och klinisk bedömning (Del I + II) totalpoäng:
Bäst resultat = 0
Sämst resultat = 25

Summan av kliniska bedömningens poäng (anatomiskt funktionellt och icke-nutritivt sugande och nutritivt sugande):
Poäng 0-8: tungbandet påverkar inte tungans rörlighet ( )
Poäng 9 eller mer: tungbandet påverkar tungans rörlighet ( ). Indikation för åtgärd av tungbandet.

Summan av historik och den kliniska bedömningens poäng:
Poäng 0-12: tungbandet påverkar inte tungans rörlighet ( )
Poäng 13 eller mer: tungbandet påverkar tungans rörlighet ( ). Indikation för åtgärd av tungbandet.

Till toppen