Bilaga 4

Frågeformulär efter tungbandsklipp

Källor: Tongue Tie Assessment Referral Form, Health Service Executive 2016 och Lingual Frenulum Protocol with scores for infants, Martinelli 2015.

Beskriv hur det är nu genom att kryssa i nej eller ja. Nej = 0 Ja = 1

Datum:

Barnets namn:

Barnets personnummer:

Pojke ( )
Flicka ( )

Nuvarande vikt:

Mammans svårigheter vid amning

Mammans svårigheter vid amning

Mammans svårigheter vid amning

Nej (0)

Ja (1)

Smärtsam amningSåriga bröstvårtorKlämd/snedsugen bröstvårtaMjölkstockningOtillräcklig mjölkproduktionBarnets svårigheter vid amning

Barnets svårigheter vid amning

Barnets svårigheter vid amning

Nej (0)

Ja (1)

Släpper taget, svårt att bibehålla vakuumSväljer luft, gaser i magenKolik/RefluxTrötthet under matningSuger kort och somnarTuggar på bröstvårtanKlickljud vid sugandeMjölk läcker från mungipornaLånga och täta amningarViktproblemMatningssituation

Matningssituation

Matningssituation


Nej (0)

Ja (1)

Enbart amningPumparAnvänder amningsnappTillägg med ersättningOm ja på frågan ovan, ange uppskattning av antal ml/dygn:

Enbart matning med ersättningIntervaller mellan amningarna/matningarna

Ja (0)


Ja (2)

2 timmar eller mer:


1 timme eller mindre:


Uppföljning

Uppföljning

Nej (0)

Ja (1)

Upplever du som förälder att det blev bättre för dig efter tungbandsklippet?Upplever du att det blev bättre för barnet efter tungbandsklippet?Beskriv gärna på vilket sätt om bättre/sämre: