Kronisk högersvikt

Orsaker

Sekundärt till pulmonell hypertension eller kombination höger- och vänsterkammarsvikt. Isolerad högerkammarinfarkt eller högerkammarkardiomyopati är ovanlig.

Klinik

Andfåddhet och nedsatt kondition. Högt ventryck leder till fyllda halsvener, perifera ödem, pleuravätska, leverförstoring. Tecken på pulmonell hypertension (PH): Accentuerad andraton över pulmonalisklaffen (I2sin). Ekokardiografi visar högerkammar- och högerförmaksförstoring, (stort) läckage över trikuspidalisklaffen med högt maxflöde om PH föreligger, perikardvätska.

Behandling

Vid kombinerad vänster-högersvikt ges standardbehandling, se HFrEF. Övriga ges diuretika + åtgärder mot pulmonell hypertension, se kapitel. Diuretikabehandlingen begränsas om blodtrycket påverkas negativt. Pleuratappning vid behov. Rytmbehandling av förmaksflimmer. Om stort läckageflöde över trikuspidalisklaffen, kontakta thoraxkirurg i tidigt skede.

Till toppen