Tromboflebit

Orsaker

Samma riskfaktorer som vid DVT. Varicer ökar risken för tromboflebit. Perifera venkatetrar kan orsaka inflammation och tromboflebit.

Klinisk bild

Smärta vid palpation, erytem och induration över ytliga hudvener. Ibland palpabel öm ven. Lätt svullnad över afficierad ven.

Utredning

Klinisk diagnos. Ultraljud (”duplex”) vid misstanke om DVT, t ex vid utbredd tromboflebit utan synliga varicer. Proximala tromboflebiter i v saphena magna eller parva, tromboflebit i ljumsken, tromboflebit utan varicer eller oprovocerad tromboflebit i armen stärker misstanken om DVT. V saphena magna och v parva tömmer sig i djupa vensystemet och utgör därmed potentiella källor för lungembolier vid tromboflebit.

Behandling

Distal okomplicerad tromboflebit (nedom knä) <5 cm eller enkel flebit efter PVK: Behandlas med lokal Hirudoidkräm x 4 eller NSAID-gel och följs upp hos husläkare efter 1–2 veckor.

Tromboflebit (i överarm eller ben) >5 cm eller proximal tromboflebit i vena saphena magna eller parva. Ultraljud vid misstanke om djupare engagemang. Inj fondaparinux (Arixtra) 2,5 mg x 1 sc 30–45 dagar är förstahandsalternativ, se FASS. Tabl rivaroxaban (Xarelto) 10 mg x 1 i 45 dagar har i en studie visat sig likvärdigt med Arixtra 2,5 mg x 1 sc. Fulldos LMH (se DVT avsnittet) i minst 2 veckor ges vid tromboflebit inom ca 5 cm från inguinalligamentet, graviditet, eGFR 15-30; vikt <50 kg, leversjukdom, aktiv cancersjukdom eller upprepade DVT:er. Uppföljning hos husläkare och i regel ges ytterligare 2–4 veckors behandling. All behandling kan kombineras med Hirudoidkräm eller NSAID-gel och analgetika. Recidiverande eller utbredda tromboflebiter oavsett lokalisation: LMH i fulldos och remiss till husläkare eller trombosmottagning för uppföljning om 2–4 veckor, med ställningstagande till malignitetsutredning.

Övrigt: Eventuellt remiss till kärlkirurg (åderbråcksklinik) vid bakomliggande varicer. Vid cancersjukdom alltid behandling med antikoagulantia – även vid distala tromboflebiter. Uppföljning via ansvarig onkolog. Skriv recept för behandling i minst 1 månad.

ICD-kod: Tromboflebit i nedre extremiteterna I80.0; övre I80.8

Till toppen