Regionalt Barnhälsovårdsprogram

Barnhälsovårdens regionala program för barn 0-5 år.
Reviderad av Catharina Neovius, 25 november 2021.

regionalt barnhälsovårdsprogram

Barnets ålder

Ssk/Läk


Hälsobesök – innehåll


0-14 d • Kontakta familjen och erbjud barnhälsovård snarast, dock senast inom en vecka efter hemkomsten från förlossning/BB eller barnklinik.


Ssk

 • Hembesök av sjuksköterska sker inom en månad efter hemkomsten från BB. • Samtal om: barnets hälsa, graviditet, förlossning, amning, skötsel, utrustning, lyhört föräldraskap, EPDS, enskilt föräldrasamtal med pappa/ickefödande förälder, rökning/alkohol, barnsäkerhet, vaccinationer och D-vitamin.
 • Lämna skriftlig information som finns här: Informationsmaterial för föräldrar Öppnas i nytt fönster.


2-8 v
 • Sjuksköterskebesök på BVC, 2-4 ggr/månad, efter behov.
 • Hälsosamtal:
  • Stöd och bedömning avseende barnets hälsa, tillväxt, amning/uppfödning, utveckling, föräldra-barnkontakt.
  • Bedömning av risk- och skyddsfaktorer inkl. barnsäkerhet.
 • Föräldragrupper startar

4 v


Ssk +
Läk

 • Teambesök: Somatisk undersökning av läkare samt utvecklingsbedömning vid 4 veckors ålder.
 • Ställningstagande till vaccinationer.
 • Dokumentera föräldrars rökning.

6-8 vSsk • Dos I av vaccin mot rotavirusinfektion
 • Bedömning av moderns stämningsläge enligt EPDS


2-5 m
 • Sjuksköterskebesök 1 g/månad oftare vid behov
 • Hälsosamtal: Se Hälsosamtal 2-8 v

2 mSsk • Utvecklingsbedömning vid 2 månaders ålder.
 • Dokumentera amning.

3 mSsk • Vaccination I: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, Hep B samt pneumokocker
 • Dos II av vaccin mot rotavirusinfektion

4 mSsk • Enskilt föräldrasamtal med pappa/ickefödande förälder.
 • Dokumentera amning.

5 m

Ssk

 • Vaccination II: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, Hep B samt pneumokocker


6-12 m
 • Sjuksköterskebesök 1 gång v.a. månad oftare vid behov
 • Hälsosamtal: Stöd och bedömning avseende barnets hälsa, tillväxt, psykomotorisk utveckling, kost- och matvanor, tandhälsa, stimulans, föräldra-barnkontakt, barnomsorg, bedömning av risk- och skyddsfaktorer inkl. barnsäkerhet.
 • BCG-vaccination vid ökad risk för TBC

6 m

Ssk +
Läk
 • Teambesök. Somatisk undersökning av läkare samt utvecklingsbedömning vid 6 månaders ålder.
 • Dela ut D-vitamin.
 • Dokumentera amning.

8 m

Ssk

 • Hälsoundersökning: språk- och kommunikation, syn och hörsel
 • Hälsosamtal: Se Hälsosamtal 6-12 m med tillägg: livsstilsfrågor (tobak, alkohol), TV/media-vanor, barns toalettvanor, rörelse/lek.
 • Dokumentera amning och föräldrars rökning.

10 m

Ssk/läk

 • Utvecklingsbedömning vid 10 månaders ålder

10-12 m


Ssk +
Läk

 • Teambesök. Somatisk undersökning av läkare.

12 mSsk • Vaccination III: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, Hep B samt pneumokocker.
 • Dokumentera amning.


18 m

Ssk

 • Utvecklingsbedömning vid 18 månaders ålder.
 • Hälsosamtal: Stöd och bedömning avseende barnets hälsa, tillväxt, psykomotorisk utveckling, tandhälsa, kost- och matvanor, toalettvanor, rörelse/lek, språk och kommunikation, TV & media, lyhört föräldraskap, bedömning av risk- och skyddsfaktorer
 • Ställningstagande till behov av D-vitamin efter 2 års ålder
 • Dos I av vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund.


3 år
Ssk
 • Hälsoundersökning - BVC-Elvis 3 år.
 • Hälsosamtal utifrån föräldraenkät.
 • Bedömning av barnets förmåga till kommunikation.
 • Språkscreening enligt Westerlund
 • Tillväxtbedömning - BMI utveckling
 • Utökad bedömning av barnets psykomotoriska utveckling vid behov.

4 år
Ssk
 • Hälsoundersökning - BVC-Elvis 4 år.
 • Hälsosamtal utifrån föräldraenkät. Barnets vardag
 • Tillväxtbedömning - BMI utveckling
 • Utvecklingsbedömning inkl. språk och kommunikation
 • Synprövning
 • Hörseltest: lekaudiometri

5 år
Ssk
 • Hälsoundersökning 5 år - Uppföljning av tidigare besök
 • Samtal inför skolstart om barnets hälsa, utveckling samt tillväxt - BMI utveckling
 • Samtycke till journaldataexport från BHV till EMI.
 • Stäm av med vårdnadshavare att testiklarna finns på plats i pungen
 • Synprövning
 • Vaccination IV: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio
Till toppen