Regionalt Barnhälsovårdsprogram

Barnhälsovårdens regionala program för barn 0-5 år.
Reviderad av Catharina Neovius, 25 november 2021.

regionalt barnhälsovårdsprogram

Barnets ålder

Ssk/Läk

Hälsobesök innehåll

0-14 d

  • Kontakta familjen och erbjud barnhälsovård snarast, dock
  senast inom en vecka efter hemkomsten från förlossning/BB
  eller barnklinik.


Ssk

 

 • Hembesök av sjuksköterska sker inom en månad efter
  hemkomsten från BB. • Samtal om: barnets hälsa, graviditet, förlossning, amning, skötsel,
  utrustning, lyhört föräldraskap, EPDS, enskilt föräldrasamtal med
  pappa/ickefödande förälder, rökning/alkohol, barnsäkerhet,
  vaccinationer och D-vitamin.
 • Lämna skriftlig information som finns här:
  Informationsmaterial för föräldrar Öppnas i nytt fönster.


2-8 v
 • Sjuksköterskebesök på BVC, 2-4 ggr/månad, efter behov.
 • Hälsosamtal:
  • Stöd och bedömning avseende barnets hälsa, tillväxt,
   amning/uppfödning, utveckling, föräldra-barnkontakt.
  • Bedömning av risk- och skyddsfaktorer inkl. barnsäkerhet.
 • Föräldragrupper startar

4 v

 

 

 

 

Ssk+Läk

 

 

 

 

 • Teambesök: Somatisk undersökning av läkare samt
  utvecklingsbedömning vid 4 veckors ålder.
 • Ställningstagande till vaccinationer.
 • Dokumentera föräldrars rökning.

6-8 vSsk • Dos I av vaccin mot rotavirusinfektion
 • Bedömning av moderns stämningsläge enligt EPDS


2-5 m
 • Sjuksköterskebesök 1 g/månad oftare vid behov
 • Hälsosamtal: Se Hälsosamtal 2-8 v

2 mSsk • Utvecklingsbedömning vid 2 månaders ålder.
 • Dokumentera amning.

3 mSsk • Vaccination I: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, Hep B samt
  pneumokocker
 • Dos II av vaccin mot rotavirusinfektion

4 mSsk • Enskilt föräldrasamtal med pappa/ickefödande förälder.
 • Dokumentera amning.

5 m

 

Ssk

 

 • Vaccination II: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, Hep B samt
  pneumokocker


6-12 m
 • Sjuksköterskebesök 1 gång v.a. månad oftare vid behov
 • Hälsosamtal: Stöd och bedömning avseende barnets hälsa,
  tillväxt, psykomotorisk utveckling, kost- och matvanor, tandhälsa,
  stimulans, föräldra-barnkontakt, barnomsorg, bedömning av
  risk- och skyddsfaktorer inkl. barnsäkerhet.
 • BCG-vaccination vid ökad risk för TBC

6 m

Ssk+Läk

 
 • Teambesök. Somatisk undersökning av läkare samt
  utvecklingsbedömning vid 6 månaders ålder.
 • Dela ut D-vitamin.
 • Dokumentera amning.

8 m

Ssk

 • Hälsoundersökning: språk- och kommunikation, syn och hörsel
 • Hälsosamtal: Se Hälsosamtal 6-12 m med tillägg: livsstilsfrågor
  (tobak, alkohol), TV/media-vanor, barns toalettvanor, rörelse/lek.
 • Dokumentera amning och föräldrars rökning.

10 m

Ssk/läk

 • Utvecklingsbedömning vid 10 månaders ålder

10-12 m


Ssk+Läk

 

 • Teambesök. Somatisk undersökning av läkare.

12 m

 

 

 

Ssk

 

 

 

 • Vaccination III: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, Hep B
  samt pneumokocker.
 • Dokumentera amning.


18 m

Ssk

 • Utvecklingsbedömning vid 18 månaders ålder.
 • Hälsosamtal: Stöd och bedömning avseende barnets
  hälsa,illväxt, psykomotorisk utveckling, tandhälsa, kost-
  och matvanor, toalettvanor, rörelse/lek, språk och
  kommunikation, TV & media, lyhört föräldraskap,
  bedömning av risk- och skyddsfaktorer
 • Ställningstagande till behov av D-vitamin efter 2 års ålder
 • Dos I av vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund.


3 år
Ssk
 • Hälsoundersökning - BVC-Elvis 3 år.
 • Hälsosamtal utifrån föräldraenkät.
 • Bedömning av barnets förmåga till kommunikation.
 • Språkscreening enligt Westerlund
 • Tillväxtbedömning - BMI utveckling
 • Utökad bedömning av barnets psykomotoriska utveckling
  vid behov.

4 år
Ssk
 • Hälsoundersökning - BVC-Elvis 4 år.
 • Hälsosamtal utifrån föräldraenkät. Barnets vardag
 • Tillväxtbedömning - BMI utveckling
 • Utvecklingsbedömning inkl. språk och kommunikation
 • Synprövning
 • Hörseltest: lekaudiometri

5 år

 

 
Ssk

 

 
 • Hälsoundersökning 5 år - Uppföljning av tidigare besök
 • Samtal inför skolstart om barnets hälsa, utveckling samt
  tillväxt - BMI utveckling
 • Samtycke till journaldataexport från BHV till EMI.
 • Stäm av med vårdnadshavare att testiklarna finns på plats
  i pungen
 • Synprövning
 • Vaccination IV: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio

 

Till toppen