Informationsmaterial för föräldrar

Obligatoriskt att informera om vid hembesök

Vid hembesöket har du med dig ett visningsexemplar av nedanstående material. Verksamheten ska erbjuda material i pappersformat till de familjer som önskar det. De verksamheter som har en hemsida eller likdanande med länkar/QR koder där materialet presenteras ska ha en rutin för att säkerställa att länkar/QR koder är uppdaterade.

Övrig föräldrainformation

Leva med barn

Finns som bok att beställa:

Amning

Barnsäkerhet

Broschyrer om barnsäkerhet att beställa:

Livsmedelsverket

Infektioner

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren Catharina Neovius, vårdutvecklare:

Om innehållet

Uppdaterad: 8 maj 2023

Granskare: Catharina Neovius, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen