Så vårdar du ditt sjuka barn - affisch och broschyr

Broschyr och affisch innehåller tips och råd till den som har sjuka barn mellan 0-5 år.

Här beställer du tryckta broschyrer:

Om innehållet

Uppdaterad: 22 juni 2023

Faktagranskare: Susanne Glaumann, barnhälsovårdsöverläkare 

Till toppen