Regionalt Barnhälsovårdsprogram

Barnhälsovårdens regionala program för barn 0-5 år.
Uppdaterad av Catharina Neovius, 2 november 2022.

regionalt barnhälsovårdsprogram

Barnets ålder

Ssk/Läk

Hälsobesök innehåll

0-14 d
 • Kontakta familjen och erbjud barnhälsovård snarast, dock
  senast inom en vecka efter hemkomsten från förlossning/BB
  eller barnklinik.


Ssk


 • Hembesök av sjuksköterska sker inom en månad efter
  hemkomsten från BB. • Samtal om: barnets hälsa, graviditet, förlossning, amning, skötsel,
  utrustning, lyhört föräldraskap, EPDS, enskilt föräldrasamtal med
  pappa/ickefödande förälder, rökning/alkohol, barnsäkerhet,
  vaccinationer och D-vitamin.
 • Lämna skriftlig information som finns här:
  Informationsmaterial för föräldrar Öppnas i nytt fönster.


2-8 v
 • Sjuksköterskebesök på BVC, 2-4 ggr/månad, efter behov.
 • Hälsosamtal:
  • Stöd och bedömning avseende barnets hälsa, tillväxt,
   amning/uppfödning, utveckling, föräldra-barnkontakt.
  • Bedömning av risk- och skyddsfaktorer inkl. barnsäkerhet.
 • Föräldragrupper startar.
 • BCG-vaccination vid ökad risk för TBC.

4 v

Ssk+Läk

 • Teambesök: Somatisk undersökning av läkare samt
  utvecklingsbedömning vid 4 veckors ålder.
 • Ställningstagande till vaccinationer.
 • Dokumentera föräldrars rökning.

6-8 vSsk • Dos I av vaccin mot rotavirusinfektion.
 • Bedömning av moderns stämningsläge enligt EPDS.


2-5 m
 • Sjuksköterskebesök 1 g/månad, oftare vid behov.
 • Hälsosamtal: Se Hälsosamtal 2-8 v.

2 mSsk • Utvecklingsbedömning vid 2 månaders ålder.
 • Dokumentera amning.

3 mSsk • Vaccination I: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, Hep B samt
  pneumokocker.
 • Dos II av vaccin mot rotavirusinfektion.

4 mSsk • Enskilt föräldrasamtal med pappa/ickefödande förälder.
 • Dokumentera amning.

5 m


Ssk


 • Vaccination II: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, Hep B samt
  pneumokocker.


6-12 m
 • Sjuksköterskebesök 1 gång v.a. månad, oftare vid behov.
 • Hälsosamtal: Stöd och bedömning avseende barnets hälsa,
  tillväxt, psykomotorisk utveckling, kost- och matvanor, tandhälsa,
  stimulans, föräldra-barnkontakt, barnomsorg, bedömning av
  risk- och skyddsfaktorer inkl. barnsäkerhet.

6 m

Ssk+Läk

 • Teambesök. Somatisk undersökning av läkare samt
  utvecklingsbedömning vid 6 månaders ålder.
 • Dela ut D-vitamin.
 • Dokumentera amning.

8 m

Ssk

 • Hälsoundersökning: språk och kommunikation, syn och hörsel.
 • Hälsosamtal: Se Hälsosamtal 6-12 m med tillägg: livsstilsfrågor
  (tobak, alkohol), TV/media-vanor, barns toalettvanor, rörelse/lek.
 • Dokumentera amning och föräldrars rökning.

10-12 m


Ssk+Läk


 • Teambesök. Somatisk undersökning av läkare.

10 m

Ssk/läk

 • Utvecklingsbedömning vid 10 månaders ålder.

12 m
Ssk
 • Vaccination III: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, Hep B
  samt pneumokocker.
 • Dokumentera amning.


18 m

Ssk

 • Utvecklingsbedömning vid 18 månaders ålder.
 • Hälsosamtal: Stöd och bedömning avseende barnets
  hälsa, tillväxt, psykomotorisk utveckling, tandhälsa, kost-
  och matvanor, toalettvanor, rörelse/lek, språk och
  kommunikation, TV & media, lyhört föräldraskap,
  bedömning av risk- och skyddsfaktorer.
 • Ställningstagande till behov av D-vitamin efter 2 års ålder.
 • Dos I av vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund.


3 år
Ssk
 • Hälsoundersökning - BVC-Elvis 3 år.
 • Hälsosamtal utifrån föräldraenkät.
 • Bedömning av barnets förmåga till kommunikation.
 • Språkscreening enligt Westerlund.
 • Tillväxtbedömning - BMI utveckling.
 • Utökad bedömning av barnets psykomotoriska utveckling
  vid behov.

4 år
Ssk
 • Hälsoundersökning - BVC-Elvis 4 år.
 • Hälsosamtal utifrån föräldraenkät. Barnets vardag.
 • Tillväxtbedömning - BMI utveckling.
 • Utvecklingsbedömning inkl. språk och kommunikation.
 • Synprövning.
 • Hörseltest: lekaudiometri.

5 år


Ssk


 • Hälsoundersökning 5 år - Uppföljning av tidigare besök.
 • Samtal inför skolstart om barnets hälsa, utveckling samt
  tillväxt - BMI utveckling.
 • Samtycke till journaldataexport från BHV till EMI.
 • Stäm av med vårdnadshavare att testiklarna finns på plats
  i pungen.
 • Synprövning.
 • Vaccination IV: Difteri, stelkramp, kikhosta, polio.
Till toppen