Flytningar/miktionssveda

Genitala flytningar och miktionssveda är vanliga symtom vid sexuellt överförbara infektioner. Symtomen förorsakas av inflammation i uretra, cervix eller vagina (uretrit, cervicit eller vaginit). Olika orsaker till uretrit/cervicit eller vaginit är sammanfattade här.

Män

Anamnes, status

Uretrit = flytning och > 4 polymorfkärniga leukocyter eller > 10 polymorfkärniga leukocyter/flera synfält i direktprov med eller utan flytning.

Kombinationstest klamydia/gonorré och eventuellt prov för Mycoplasma genitalium. Om antibiotikabehandling behöver ges innan provsvar föreligger ge Doxycyklin 0, 1 g, 1 x 2 i 7 dagar.

Rekommendera patienten att undvika penetrerande sex eller nära slemhinnekontakt före provsvar/behandling och under behandlingen. Aktuell ("fast") partner uppmanas kontrollera sig och få behandling.

Uppföljning:

 • Klamydiapositiv – smittspårning, smittskyddsanmälan
 • Gonorrépositiv – remiss till STI-mottagning
 • Fortsatta besvär – prov M. genitalium, om negativt prov, remiss till STI-mottagning; se Ospecifik uretrit/cervicit

Ingen uretrit påvisad

 • Prostatapalpation
 • Urinsticka
 • Om misstänkt prostatit se Ospecifik uretrit/cervicit
 • Eventuellt återbesök efter 1 vecka för ny undersökning
 • Om fortsatta subjektiva besvär: exspektans alternativt remiss till STI‑mottagning eller urolog

Kvinnor

Anamnes, status

Uretrit = flytning och > 4 vita eller > 10 polymorfkärniga leukocyter/flera synfält i direktprov med eller utan flytning

och/eller

Cervicit: gul flytning från cervix, infektionsbild i wet smear och/eller > 30 vita/flera synfält i direktprov

Kombinationstest klamydia/gonorré och eventuellt prov för Mycoplasma genitalium. Om antibiotikabehandling behöver ges innan provsvar föreligger – ge Doxycyklin 0,1 g, 1 x 2 i 7 dagar.

Rekommendera patienten att undvika penetrerande sex eller nära slemhinnekontakt före provsvar/behandling och under behandlingen. Aktuell ("fast") partner uppmanas kontrollera sig och få behandling.

Uppföljning

 • Klamydiapositiv – smittspårning, smittskyddsanmälan
 • Gonorrépositiv – remiss till STI-mottagning
 • Fortsatta besvär – prov M. genitalium, om negativt prov, remiss till STI-mottagning; se Ospecifik uretrit/cervicit
 • Salpingitmisstanke: remiss till gynekologisk klinik

Smittskyddslagen

Observera att vid alla fall av konstaterad STI som lyder under smittskyddslagen bör smittspårning och anmälan ske omgående.

Information om anmälningar enligt smittskyddslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om innehållet

Uppdaterad och faktagranskad: September 2022

Faktagranskare: Arne Wikström, Karolinska Universitetssjukhuset