Akut luftvägsstopp

Handläggning vid akut luftvägsstopp