Kirurgiska tecken och syndrom

Att känna till klassiska tecken, syndrom och eponymer inom kirurgi är i sig allmänbildande och kan användas för att förenkla kommunikationen mellan kollegor. Här presenteras användbara kirurgiska tecken och syndrom. Vissa är ovanliga; de flesta är svårtolkade och subjektiva. Flera beskriver symtom som visar på långt gångna sjukdomsstadier som lyckligtvis är ovanligt i stora delar av världen idag.

Tabell 1. Trauma

 

Namn

Definition

Diagnos

Ballances tecken

Dämpad perkussionston i vänster flank/fossa.

Mjältblödning

Battles tecken

Hematom över processus mastoideus (bakom örat)

Skallbasfraktur

Becks triad

Dämpad hjärtton vid auskultation, hypotoni och halsvenstas.

Hjärttamponad

Brillenhematom

Bilaterala periorbitala hematom.

Skallbasfraktur

Cauda equina-syndrom

Ridbyxeanestesi, urininkontinens och utsläckt sfinktertonus. Svårighet att flektera i stortå.

Ryggmärgsskada: diskbråck, trauma, malignitet.

Chances fraktur

Instabil kotkroppsfraktur pga hyperflektion i samband med ffa trafikolycka med tvåpunktsbälte. Ofta associerad med bukskada.

Instabil traumatisk kotkroppsfaktur i nedre ryggen, associerad tarmskada

Curlings ulkus

Gastroduodenalt ulkus sekundärt till hypotonin vid svår brännskada.

Sekundärt ulkus, brännskada

Cushings triad

Hypertoni, bradypné och bradykardi. Initial takykardi, som övergår i bradykardi när baroreceptorer överstimuleras av hypertonin.

Förhöjt intrakraniellt tryck

Cushings ulkus

Ulkus sekundärt till troligen överdriven parasympaticus-aktivitet, via n. vagus, orsakad av ökat intrakraniellt tryck. Hög mortalitet.

Sekundärt ulkus, skallskada/hjärntumör

Kehrs tecken

Referred pain mot vänster axel.

Mjältblödning

Kussmauls tecken

Pulserande halsvensstas vid inandning.

OBS: ej att beblanda med Kussmaulandning.

Mycket specifikt för hjärttamponad

Larynxfrakturtriaden

Heshet, subkutant emfysem och palpabelt frakturhak.

Larynxfraktur

Morel-Lavallée-skada

Degloving-skada av subkutan vävnad från resten av kroppen med stora subkutana hematom som följd. Kan ge sekundär hemodynamisk påverkan.

Stor degloving av subkutan vävnad.

Pulsus paradoxus, förenklad

Avsaknad av palpabel distal puls trots EKG-vågor och/eller auskulterade hjärttoner.

Hjärttamponad

Pulsus paradoxus, klassisk

>10 mm Hg skillnad mellan systoliskt blodtryck och det tryck när Korotkoffs ljud inte längre varierar med inandningen.

Hjärttamponad

Seat belt-tecknet

Hematom över nedre delen av buken från bilbälte vid bilolycka.

10% risk för tunntarmsperforation

Kontusion buk

Triangle of Death

Acidos, hypotermi och koagulopati. Ond fysiologisk spiral av händelser vid trauma.


Vermootens tecken

”Högt ridande prostata” vid per rectum.

Bäckenfraktur med uretraskada.

Tabell 2. Vardaglig allmänkirurgi

 

Namn

Definition

Diagnos

Afferent loop-syndromet

Obstruerad afferent tarmslynga med tarminnehåll, galla och pankreas-enzymer., efter en Billroth II-rekonstruktion. Symtom: buksmärta, illamående, kräkning.

Ileus ± gallstas ± pankreatit efter Billroth II

Blind loop-syndromet

Bakteriell överväxt i tarm efter tarmoperation, vilket orsakar malnutrition.

Orsak till postoperativ malnutrition

Blumbergs tecken

Släppömhet buk.

Peritonit, appendicit

Dumping

Autonom påverkan med buksmärta och diarré pga hyperosmolär matmassa rakt in i tunntarm hos patient som gjort vagotomi och pyloroplastik eller gastrojejunostomi.


Dunphys tecken

Buksmärta vid hosta.

Peritonit, appendicit

Goodsalls regel

Anteriora analfistlar löper rakt från analkanalen till huden. Posteriora analfistlar löper kurverat.

Analfistel

Howship-Rombergs tecken

Smärtstrålning på mediala låret ned mot knät (n obturatorius).

Obturatoriebråck

Korttarmsyndrom

Tarmsvikt efter stor tarmresektion. Främst associerat med IBD (50%). Även ileus och tumörer.

Postoperativ tarmsvikt med malabsorption

Littres bråck

Bråck där bråcksäcken innehåller en Meckels divertikel, vanligen inguinalt (ev femoralt).

Bråcksäck innehållandes Meckels divertikel

Markles tecken

Högersidig buksmärta när patient snabbt sätter ned hälarna i marken efter att ha stått på tå.

Appendicit

Mendelsons syndrom

Kemisk pneumonit efter kräkning.
Post-aspirationspneumonit.


McBurneys punkt

1/3 mot naveln från SIAS. Appendix anatomiska lokal.

Perforerat ulkus

Meckeldivertikelns lag om ”2”

2% av population har en Meckeldivertikel, 2% blir symtomatiska, divertikeln ligger 2 fot (60 cm) proximalt om ileocekalvalvet.

Meckels divertikel

Obturatortecknet

Smärta vid inåtrotation av höger ben med knä och höft i 90 grader flektion.

Appendicit, psoasabscess

Ogilvies syndrom

Akut/förvärvat funktionellt kolonhinder pga bortfallen autonom tonus, utan mekanisk orsak eller uppenbar tarmsjukdom.

Akut pseudoobstruktion av kolon

Pantalonbråck

Ipsilateralt medialt och lateralt ljumskbråck, epigastrica-kärlet i byxgrenen.

Kombinerat medialt och lateralt ljumskbråck

Psoastecknet

Smärta vid höftextension med knä från 90 grader flektion, när patient ligger på sin vänstra sida.

Appendicit

(Psoasabscess)

Richterbråck

Inklämt bråck där en icke-cirkumferent bit av den hernierade tarmväggen stranguleras.

Partiell bråckstrangulering

Rovsings tecken, Permans tecken

Rovsings tecken: indirekt släppömhet.

Permans tecken: palpation vänster fossa utlöser smärta i höger fossa (indirekt palpationsömhet).

Appendicit

Spigelibråck

Ventrala bråck lateralt om rectus abdominis-skidan (linea semilunares), nedom navelplanet.

Bråck lateralt om rectusskidan

Valentinos tecken

Smärta höger fossa. Perforerat magsår, innehåll samlas och inflammation uppstår i höger fossa.

Perforerat ulkus

Tabell 3. Övre GI och esofagus

 

Namn

Definition

Diagnos

Andersons triad

Subkutant emfysem, takypné och défence.

Esofagusruptur

Bird beak-tecknet

Per oral kontrast liknar korpnäbb med smal spets i buken.

Akalasi

(Volvulus om kolon)

Boerhaaves syndrom

Esofagusruptur, vanligen efter kräkning.

Esofagusruptur

Borchardts triad

Hulkningar utan kräkning, svår epigastralgi och oförmåga att sätta v-sond.

Volvulus vid paraesofagalt bråck eller hiatushernia.

Bouverets syndrom

Högt gallstensileus.

Gallstensileus

Budd Chiaris syndrom

Buksmärta, ascites och hepatomegali.

Levervenstromboser

Charcots triad

Feber, ikterus och smärta höger arcus. Förkortas ”F.I.S.”

Kolangit.

Reynolds pentad

Feber, ikterus och smärta höger arcus + påverkat medvetande (GCS <15) och cirkulatorisk chock.

Kolangit (svår)

Courvoisiers tecken

Oöm palpabel gallblåsa om ikterus föreligger.

Kolangiokarcinom eller pankreastumör

Cullens tecken

Periumbilicalt hematom. (24-48 tim efter ffa hemorragisk pankreatit, även postoperativt eller trauma).

Retroperitonal blödning

Dieulafoy-lesion

Dilaterade submukösa artärer som eroderat ventrikelslemhinnan, ger intermittent hematemes och/eller melena. Klassiskt svårvisualiserad.

Intermittent blödande submukosal ventrikelartär. Kallas också exulceratio simplex.

Blödande ulcus

Fitz-Hugh-Curtis syndrom

Perihepatisk könssjukdom (klamydia, gonorré) med adhesioner mot bukvägg

Könssjukdom med leverengagemang

Fox tecken

Hematom över inguinalligamentet.

Hemorragisk pankreatit

Grey Turners tecken

Bilaterala flankhematom.

24-48 tim efter retroperitonal blödning vid ffa hemorragisk pankreatit, även postoperativt eller traumatiskt.

Retroperitoneal blödning

Hammans tecken

Krepiterande hjärttoner när patient håller andan.

Esofagusruptur

Macklers triad

Kräkning, bröstsmärta och subkutant emfysem thorax-hals.

Esofagusruptur

Mirizzis syndrom

Gallsten i gallblåsa eller ductus cysticus som komprimerar ductus hepaticus

Gallstas pga gallsten

Murphys tecken, kliniskt

Avbruten inandning pga smärta när höger arcus palperas.

Kolecystit

Murphys tecken, sonografiskt

Smärtmaximum rakt över gallblåsa under visualisering med ultraljud.

Kolecystit, sonografiskt

Pembertons tecken

Ansiktssvullnad, stridor och halsvenstas när armar eleveras ovan huvudhöjd.

Superior vena cava-syndrom, retrosternal tumör

Ranshoffs tecken

Periumbilicalt gul hud.

Galläckage

Riglers triad

Radiologiskt tecken: tunntarmsileus, pneumobili och ektopisk gallsten.

Gallstensileus

Sandbloms triad

Melena/övre GI-blödning, stasikterus och gallstenssmärta. Blödning in i gallträdet från exv. splanchicus-fistel.

Hemobili

Zollinger-Ellisons syndrom

Recidiverande ventrikel- eller duodenalulcus sekundärt till hormonproducerande gastrinom i pankreas.

Pankreas-gastrinom


Tabell 4. Kärlkirugi


Namn

Defibition

Diagnos

Adsons tecken

Huvudvridning åt ett håll minskar/tar bort ipsilateral arteria radialis-pulsarna.

Thoracic outlet syndrome

Allens test

Hand återfår rödrosa färg även om man komprimerar arteria radialis, inför arteriell blodgas. (1/3 har radialisdominans).

Codominans mellan arteria ulnaris och radialis

Buergers tecken

Liggande patients ben lyfts 1 minut, hängs sedan nedom sängkanten 1 minut.. Om blekt vid höjning och återfår färg vid sänkning.

Arteriell insufficiens, kronisk extremitetsischemi

Homans tecken

Vadsmärta vid passiva dorsalflektion fotled.

DVT

Pulsdeficit

Totalt bortfall av eller försenad extremitetspuls.

 Aortadissektion eller artäremboli i extremitet

Saphena varix

Vågimpuls palperas ned i safenofemorala ven-junction i ljumsken hos stående patient när denne hostar.

Venös insufficiens i ben

Tabell 5. Övrigt: urologi, barnkirurgi, kärlkirurgi, onkologi, ÖNH.

 

Namn

Definition

Diagnos

Accidentalom

Binjuretumör upptäckt pga trauma mot denna del av buken som orsakat blödning från tumören.

Binjuretumör

Blue dot-tecknet

Blå punkt ovan testikels övre pol.

Torkverad Morgagnis hydatid

Blumers hylla

Palpabel ”hylla” i rektums framvägg vid per rectum.

Metastas i fossa douglasi (kvinnor) eller fossa retrovasicalis (män)

Carcinoida triaden

Flushing, diarré, bronkospasm och högersidig hjärtsvikt.

Carcinoid/neuroendokrin tumör (NET)

Feokromocytomtriaden

Hjärtrusning, huvudvärk och episodisk diafores.

Feokromocytom

Dances tecken

Höger fossa palperas tom på spädbarn, terminala ileum har teleskoperat upp i caekum.

Invagination

Double bubble-tecknet

Radiologiskt tecken: luft i ventrikel och i tunntarm, vilka ej kommunicerar.

Duodenalatresi

Hakim-Adams triad

Urininkontinens, bredspårig gång och demens.

Normaltryckshydrocefalus

Horners syndrom

Ipsilateral mios, ptos, anhidros och enoftalmus. Etiologi: stroke, carotisdissektion, trauma, peroperativ skada eller tumörsjukdom.

Påverkan på sympatiska gränssträngen

Hutchinsons tecken

Svart rak missfärgning under nageln i längsriktning.

Malignt melanom, subungualt

Incidentalom

Radiologiskt en passent-fynd av binjuretumör.

Binjuretumör

Kellys tecken

Uretär rycker till vid direkt beröring eller elektrisk stöt.

Intraoperativ identifiering av uretär

Krukenbergtumör

Mukös metastas i ovariet ffa från ventrikel- och annat GI-carcinom.

Metastaserad gastrointestinal cancer

Pott´s puffy tumor

Osteomyelit av pannbenet med subperiostal abcess och svullnad i pannan pga bakteriell rinosinuit alternativt trauma

Pannbensosteomyelit efter akut bakteriell rinosinuit

Prehns tecken

Smärtlättnad vid passiv elevation av testikel.

Epididymit, orkit

Refeeding-syndrom

Hypofosfatemi, hypokalemi, hypomagnesemi pga för snabbt och kraftigt påbörjat födointag hos svårt undernärd patient.

Elektrolyt- och vätskerubbning vid för snabb nutrition

Sister Mary Josephs knuta

Palpabel hård resistens mitt i naveln.

Metastaserande ventrikelcancer, peritonealcarcinos

Superior Vena Cava-syndrom (SVCS)

Obstruerad superior vena cava pga retrosternal trombos eller tumör.

Venstas pga intrathorakal masseffekt

Target-tecknet

Radiologiskt tecken: koncentriskt bullseye-fynd vid ultraljud.

Invagination

Thoracic Outlet Syndrome

Komprimering av nerver och kärl ut i arm, kan orsaka tromboser och totalocklusion. Kläms åt mellan klavikel och costa I (=thoracic outlet).

Komprimering av nerver och kärl ut i arm

Troisiers tecken

Palpabel lymfknuta i fossa supraclavicularis sinister.

Metastaserande ventrikelcancer

Trousseaus syndrom

Migrerande tromboflebit/ DVT

Tecken på malignitet, ffa pankreascancer eller lungcancer.

Virchows knuta

Lymfknuta i fossa supraclavicularis sinister som dränerar buken på lymfa. Om patologiskt, se ”Troisiers tecken”.

”Normalfynd” men ska ej vara palpabel

Virchows triad

Kärlstas, skadat kärlendotel och hyperkoagulabilitet.

Ökad trombosrisk

Whipples triad

Hypoglykemi, vasovagala symtom (kallsvettning, synkope, yrsel) och symtomlättnad vid glukos-administration.

Insulinom (pankreastumör)


Om innehållet

Publicerad: April 2022

Författare: Gustaf Drevin, Folke Hammarqvist