Öronblockad

Öronblockad

Bakgrund

God anestesi av ytterörat krävs vid flertalet tillstånd såsom sårskador och othematom. Injektion av lokalbedövning direkt i ytterörat är smärtsamt, riskerar att försämra möjligheten till god adaptation vid sårskador samt utgör risk för stickskada hos vårdpersonal. Istället rekommenderas en blockad av ytterörat där lokalbedövning läggs runt ytterörats bas för att täcka de olika nervgrenar som innerverar ytterörat;
n auriculotemporalis som försörjer de övre två tredjedelarna av ytterörats ventralsida, samt n auricularis magnus och n occipitalis minor som försörjer den nedre tredjedelen av örats ventralsida och dess dorsalsida.

Procedur

Rentvätta insticksställen. Som lokalbedövning väljs t.ex. Xylocain-adrenlin 10 mg/ml+5 mikrogr/ml varpå en åtgång om ca 5-10 ml kan förväntas.

  1. Nålen sticks in strax nedom och bakom örsnibben. Aspirera och deponera lokalbedövning långsamt och successivt medan nålen avanceras längs med omslagsvecket till ytterörats övre begränsning. Vid behov görs nytt instick högre upp för att täcka hela omslagsvecket.
  2. Nålen sticks in strax framför och ovan tragus (OBS viktigt att hålla sig tragusnära för att undvika a temporalis superficialis och n facialis). Aspirera och deponera lokalbedövning. I ovanliga fall kan n.facialis grenar påverkas av bedövningen men effekten släpper när bedövningen går ur.
  3. Vid otillräcklig anestesi trots ovanstående kan man vid behov injicera en mindre mängd lokalbedövning direkt i det drabbade området i ytterörat.


Om innehållet

Publicerad: November 2021

Författare: Petronella Pettersson och Clara Svenberg Lind