Tand- och käkskador

Suturera inte mjukvävnadsskador i läpparna och området runt munnen innan eventuella skador i munnen har behandlats, det kan skada nyligen lagade områden.

Arbeta enligt principen inifrån och ut.

För utförlig information om tand- och käkskador: www.dentaltraumaguide.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Numrering av tänder

Numrering av tänder

Tandluxation

Utslagen (men upphittad och sparad) tand. Ibland också blödande alveol.

Handläggning

Varje minut är dyrbar!

 • Reimplantering av permanent tand bör ske snarast möjligt. Vid utslagen tand be patient om möjligt sätta tanden tillbaka direkt på olycksplatsen och söka sig direkt till tandläkare. Om tanden ej kan sättas tillbaka på plats så placera tanden i mjölk (helst), saliv eller koksaltlösning. Om olyckan sker utanför tandläkarmottagningens arbetstider ska patienten söka sjukhus och kontakt med jourhavande käkkirurg ska tas.
 • På akutmottagningen reimplanteras tanden efter försiktig sköljning med koksaltlösning. Undvik att beröra rotytan. Tandläkare kontrollerar med röntgen och fixerar tanden mot granntänderna med flexibel fixering (exempelvis, kevlartråd, ortodontisk ståltråd, fiber-splint).
 • Kontrollera tetanusskydd, behandla med T. penicillin V (vuxna: 1 gx3 i 7 dagar, barn: 25 mg/kg kroppsvikt x3x10). Vid pc-allergi behandla med T. klindamycin (vuxna: 300 mg x3x10, barn: 5 mg/kg kroppsvikt x3x10).
 • Om olyckan sker på jourtid, uppmana patienten att uppsöka sin tandläkare för kontroll och eventuellt avlägsnande av fixeringen efter en till två veckor och eventuell rotbehandling (gäller framför allt äldre patienter), och att anmäla olycksfallet till sitt försäkringsbolag.
 • Skonkost och hygienföreskrifter. Klorhexidinlösning 0,12% för munsköljning 2x1 i 7 dagar.

Subluxation av tand

Blödning i tandköttskanten men bettet stämmer.

Handläggning

 • Dagtid: Till tandläkare.
 • Jourtid: Till tandläkare dagen därpå.
 • Skonkost 1 vecka.
 • Munsköljning 2 ggr dagligen i en vecka med Klorhexidinlösning 0,12%.

Extrusion, lateral luxation, intrusion, kron-rotfraktur

Bettet stämmer inte. Tanden sitter ibland fast i sitt nya läge.

 • Extrusion: Tanden är lös och ser längre ut än granntänderna.
 • Lateral luxation: Tanden är vinklad i förhållande till granntänderna.
 • Intrusion: Tanden sitter fast och ser kortare ut än granntänderna.
 • Kron-rotfraktur: Fraktur som involverar tandens krona och rot.

Handläggning

 • Till tandläkare och vid behov remiss till pedodontist eller käkkirurg.

Kronfraktur

Fraktur genom tandens krona med dentin- eller pulpablotta. Kronfraktur med enbart dentinblotta ger ingen blödning i tanden. Vid pulpablotta ses ibland blödning.

Handläggning

Beroende på storlek, spara det avslagna tandfragmentet (i koksaltlösning) som senare ofta kan ”limmas” fast. Är det enbart en flisa sparas tandbiten inte.

 • Dagtid: Till tandläkare.
 • Jourtid: Till tandläkare dagen därpå.

Skador på primära tänder (mjölktänder)

Mjölktand som är utslagen eller helt eller delvis intryckt i alveolen.

Handläggning

Obs! Mjölktänder ska inte reponeras.

 • Dagtid: Till specialisttandläkare (pedodontist, barntandläkare).
 • Jourtid: Till specialisttandläkare dagen därpå.

Mjukdelsskada i munnen

Tandköttet är displacerat. Tandrot och käkben kan vara frilagda.

Handläggning

 • Kontakta jourhavande käkkirurg. Kontroll med röntgen, DT-ansikte, ortopantomogram (OPG) eller tandröntgen.
 • Omsorgsfull rengöring och sutur av större skador med resorberbar 3/0 eller 4/0 multifilament (Vicryl) intraoralt, ickeresorberbar (Ethilon) extraoralt helst av käkkirurg.
 • Vid olyckan stansar tanden ibland ett hål genom läppen. Ofta finner man tandfragment i sårskadan. Behandla med T. penicillin V 1gx3 i 7 dagar och ev. tetanusvaccin. Suturera inte mjukdelsskador i läpparna och området runt munnen innan omfattande skador inne i munnen har behandlats. Arbeta enligt principen inifrån och ut.

Käkfraktur

Anmanesupptagning viktig. Fråga om bettet stämmer vid sammanbitning. Patienten är svullen och öm över frakturområdet och bettet stämmer oftast inte. Ibland utgör ödem i käkleden orsak till “bettavvikelse” - käkleden svullnar upp och käken skjuter över från den sjuka/affekterade sidan. Om unilateral collumfraktur är bettet öppet på motstående sida. Käken devierar åt den skadade sidan vid öppningsröre Vid bilateral käkledsfraktur brukar frontal bettöppning uppträda. Trismus kan förekomma. Instabil käke vid palpation och intraoralt hematom talar för fraktur. Segment med tänder kan vara rörligt eller displacerat.

Handläggning

 • Kraftigt dislocerade frakturer och de eventuella blödningar och lösa tänder traumat orsakat kan hota luftvägen varför snabb handläggning krävs.
 • Kontakta jourhavande käkkirurg för rådgivning
 • Inläggning bör beaktas vid öppna, dislocerade och väsentligen symtomgivande frakturer. Patientspecidika faktorer (komorbiditet, sociala faktorer) får ligga till grund för sammanvägd bedömning
 • Smärtlindra patienten, i första hand med Paracetamol + NSAID, opoid vb
 • Om frakurlinje mynnar/löper i tandbärande område bör pat insättas på profylaktiskt antibiotika, PcV 1,6 gx3 (alt. Klindamycin 600 mgx3 vid penillinallergi.

Käkluxation

Käkluxation utlöses ofta av gäspning, skratt eller stora tuggor men kan även orsakas av trauma. Patienten gapar maximalt och kan inte stänga munnen. Kan ha smärta och svårigheter att prata. Käkluxationen kan vara uni- eller bilateral, om unilateral devierar ofta hakan åt den motsatt sidan.

Handläggning

 • Smärtlindra och muskelrelaxera med diazepam (Stesolid) 5–10 mg i.v.
 • Reponera. Med patienten i sittande med huvudet i stabilt läge greppas mandibelbasen och molarerna. Underkäken trycks sedan nedåt och något framåt innan den förs bakåt.
 • Information till patienten om att undvika hård och seg föda och att gapa stort samt att det gör ont några dagar och kan vara svårt att bita ihop på grund av ödembildning i leden. NSAID-preparat är lämpliga mot värk och svullnad under 14 dagars tid.
 • Kontakta jourhavande käkkirurg om reponering misslyckas.
 • Ibland kan reponering narkos bli aktuell (spastiska tillstånd).

Käkledsdiskpåverkan och luxation

Traumatisk artrit: Traumatisk artrit kan uppstå efter trauma mot käke. Disken blir påverkad, bettet stämmer inte, öppet på den affekterade sidan på grund av ödem. Dock är mandibeln stabil vid palpation som utesluter fraktur. Behandling är NSAID full dos i 14 dagar. Obs! Ska inte reponeras. Patienten uppmanas att inta skonsam kost och uppsöka sin tandläkare för uppföljning och eventuell remiss till käkkirurg.

Temporomandibular disorder (TMD): Käkledsdisken kan luxera eller låsa sig så att patienten har antingen svårt att öppna munnen mer än en fingerbredd (3 fingerbredder är normalt), eller har kraftiga och hörbara knäppningar. Behandling är NSAID fulldos i 14 dagar och muskelrelaxantia kan vara nödvändigt. Obs! Inget försök till reponering ska göras. Patienten uppmanas att inta skonsam kost och att kontakta tandläkare för vidare remiss till käkkirurg eller bettfysiolog.