Resistens i skrotum

Testikelcancer

Testikelcancer utgör ca 1% av alla maligna tumörer hos män. Den vanligaste presentationen är en oöm intratestikulär resistens hos en man mellan 20–40 år.

Hos cirka 20% är smärta debutsymtom. Vid debut har 7% gynekomasti och cirka 11% ryggsmärta (metastas). 10% debuterar med symtom oskiljbara från epididymitorkit och epididymit vilket är orsaken till att dessa tillstånd ska följas till läkning. Blödning från tumören kan vara ett akut debutsymtom och ge upphov till smärta. Ultraljud har nära 100% sensitivitet för att upptäcka testikeltumörer. Patienter med konstaterad eller misstänkt testikeltumör ska remitteras till urolog med akutmärkt remiss enligt SVF för vidare handlägnging (till exempel operation inom 1–2 veckor). Ring gärna urologen på kontorstid för att kontrollera att remissen omhändertagits.

Varikocele

Åderbråck i testikelns venplexus är en icke genomlysbar förändring som vid palpation liknar ett ormbo runt testikeln, det försvinner i liggande men blir större av valsava-manöver. Etiologin är okänd men det spekuleras i att en lokal venös klaffdefekt är orsaken. Varikocele är vanligast på vänster sida (90 %) och tros bero på v. spermatica sinisters tvära mynning i v. renalis sinister och långa förlopp retroperitonealt utan muskulär kringliggande ”pumpeffekt”.

Hos äldre patienter kan ett plötsligt bildat varikocele som inte försvinner i liggande indikera retroperitoneal malignitet eller tecken på sådan patologi (obstruerande tumör, njurvenstrombos, obstruerad vena cava). Växande pojkar med varikocele där testikeln inte utvecklas som den ska samt män med infertilitetsproblematik och varikocele bör remitteras till urolog alternativt androlog. Övriga patienter behöver bara remitteras om de har besvär (tyngdkänsla, smärta, kosmetiska, obstruerande). Besvärsfria patienter ges lugnande besked.

Hydrocele

Genomlysbar vätskeansamling i testikelns omgivande tunica vaginalis. Hydrocele kan vara smärtsamt, sitta i vägen eller ge tyngdkänsla men är oftast asymtomatiskt. Ett reaktivt hydrocele kan vara enda tecknet på testikeltumör. Palpera därför testikeln noggrant och utför ultraljud vid tveksamhet.

Hydrocele kan åtgärdas kirurgiskt men kan också lämnas orört. Remiss till urolog vid uttalade besvär. I övriga fall lugnande besked och symtomatisk behandling. Punktion av hydrocele kan vara aktuellt vid uttalade besvär, men det finns en infektionsrisk trots sterila förhållanden och det är stor risk att hydrocelet fyller på sig igen. Sklerosering kan i vissa fall prövas men bör ej vara förstahandsmetod på män som vill bevara fertiliteten.

Spermatocele

Genomlysbar cystisk förändring som orsakas av ackumulation av spermier. Etiologin är okänd. Spermatocelen kan vara lokaliserade i funikeln eller i bitestikeln. Förändringen är ofarlig. Utför ultraljud vid minsta tveksamhet. Remiss till urolog vid uttalade besvär (tyngdkänsla, smärta, kosmetiska, obstruerande) i övriga fall lugnande besked och symtomatisk behandling (paracetamol, NSAID).

Om innehållet

Publicerad: April 2022

Författare: Lars Henningsson

Reviderat av: Gustaf Drevin