Candidainfektion

ICD-kod B37.9

Svampinfektion på bröstvårta och vårtgård

Bakgrund

Candida albicans finns normalt i slemhinnor och på huden. Vid förändrad miljö i hud och slemhinnor kan svamporganismer förökas och ge besvär. Candida trivs och förökar sig i varma, fuktiga hudområden. Flera studier beskriver Candida på brösten [1–4].

Candida (torsk) kan även finnas i munnen på barn och kan sprida sig mellan mor och barn vid amning.

Förekomst

Finns inte beskrivet i litteraturen.

Riskfaktorer [5]

 • Antibiotikabehandling under förlossningen men även senare
 • Tidigare och pågående candida i underlivet
 • Tröstnapp inklusive amningsnapp/dinapp
 • Atopiskt eksem och andra hudåkommor
 • Överväxt av svamp i barnets mun, se nedan under “symtom hos barnet”

Undersökning/utredning

Anamnes

Se Förhållningssätt vid anamnesupptagning generellt

 • Utvärdera riskfaktorer ovan

Symtom hos mamman

Kliniska bilden kan vara diffus och ospecifik

 • Rosa/röd, irriterad och/eller svullen bröstvårta med sprickor i vårtbasen
 • Glansig, svullen, vätskande, ilsket röd/rosa och/eller fjällande vårtgård
 • Ytlig ihållande smärta på bröstvårta och/eller på vårtgården
 • Klåda och brännande känsla på bröstet
 • Smärta inne i bröstet - brännande, strålande, skärande, svidande, som strålar bak mot ryggen
 • Smärta inne i brösten under/efter amning och/eller mellan amningstillfällena

Symptom hos barnet

 • Synlig svamp/torsk i barnets mun; tjock vit beläggning på tungan, på insidan av läpparna och/eller på insidan av kinderna, se bild nedan. Tänk på att barnet kan ha en tunn vit mjölkbeläggning på tungan efter amning som då inte är svamp.
Ett barn med uttalad torsk/svamp på tungan och insidan av kinderna

Lab

Differentialdiagnos

 • Amningstekniska, litet tag om bröstet
 • Bakteriell infektion
 • Eksem, allergi, psoriasis
 • Sårig bröstvårta som inte läker, kan vara kombination av eksem, candida och bakterier
 • Muskuloskeletala smärtor
 • Raynaud´s fenomen
 • Idiopatisk smärta

Handläggning och omvårdnad

 • Hygienråd
  • god handhygien
  • behå tvättas i 60 grader
  • byt behå dagligen
  • byt behå-inlägg ofta för att hålla rent och torrt, uppmuntra att använda bomullsullinlägg som släpper igenom luft
  • koka napp, amningsnapp, bröstvårtsluftare, mjölkuppsamlare och pumpdelar dagligen i
   5 minuter
 • Lufttorka brösten efter amning
 • Fortsätt amma om möjligt för mamman
 • Avlasta vid behov med urmjölkning på lämpligt sätt, för hand/elpump/handpump
 • Gör en bedömning av amningssituationen med hjälp av Amningsstatus och vid behov en Amningsobservation i samråd med mamman/föräldrarna för att utesluta riskfaktorer i amningssituationen.

Läkemedel

Förstahandspreparat vid smärta

Ibuprofen 200–400 mg 1 x 4, dock högst 1200 mg/dygn, engångsdoser över 400 mg har ej påvisats ge ytterligare analgetisk effekt, viktigt med jämn fördelning över dygnet. Ges med fördel i kombination med T. Paracetamol 1 g x 4 maxdos 4000 mg/dygn, jämt fördelat över dygnet om ytterligare smärtlindring behövs.

Vid överkänslighet mot acetylsalicylsyra ges endast T. Paracetamol.

Behandling av Candida på bröstvårta/vårtgård

Kräm Mikonazol 1 x 2–3 i minst 10 dagar. Smörj in krämen efter amning. Torka av krämen med bröstmjölk innan amning.

Om behandling med Mikonazol inte hjälper
Kräm Mikonazol 20 mg/g med Hydrokortison 1mg/g 1 x 2 i 7 dagar.

Om lokal behandling inte hjälper eller smärtor inne i bröstet tillsammans med synliga symtom på svamp
Övergå till K. Flukonazol 150 mg som engångsdos. Dosen kan upprepas efter 1 vecka. Vid utebliven förbättring kan K. Flukonazol 50–100 mg x 1 ges under 7 dagar. Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos. Vid behov av upprepad dosering bör man vara uppmärksam på biverkningar hos barnet (t ex gastrointestinala biverkningar).

Rekommendationerna gäller endast för mammor med friska barn födda efter vecka 38, i övriga fall samråd med barnläkare.

Behandling av barnet - vid synlig överväxt av torsk i munnen och om mamma har symtom på eller i brösten

Vid uttalad torsk i barnets mun, pensla med
Mixtur Nystatin 100 000 iu/ml 1 ml x 4/dygn i 2–6 veckor. För att förhindra recidiv bör behandlingen fortsätta 1 vecka efter att symtomen har upphört.

Viktigt att mor och barn behandlas samtidigt om båda har symtom.

 • Om positiv Candidaodling och kvinnan är symtomfri, ingen behandling!
 • Om negativ Candidaodling och kvinnan har symtom, fortsätt utred och behandla!
 • Vid utebliven effekt av behandling kontakta hudläkare

Generellt vid lokal läkemedelsbehandling

Vid lokal behandling informera mamman om att smörja på ett tunt lager direkt efter amning samt torka av bröstet med bröstmjölk före nästa amning, då smak och lukt ibland kan försämra barnets tag om bröstet.

Uppföljning

Det är viktigt med uppföljning och utvärdering av behandlingen då mammor med smärtsam amning som inte får stöd, ofta överväger att avsluta amningen trots att de har en önskan om att amma.

Aktuellt kunskapsläge

Som fördjupningslitteratur till hela detta avsnitt inklusive Raynaud´s fenomen, eksem och herpes simplex virus läs vidare i referenserna 6 och 7.

I USA och Canada är det vanligt att betydligt högre doser av K Flukonazol ges än vad som sker i Sverige.

Risken för påverkan av ett friskt fullgånget barn bedöms vara liten vid enstaka dos av
Flukozanol. Ammande barn till kvinnor som behandlades med K Flukonazol 150 mg varannan dag, upp till 29 kapslar uppvisade biverkningar som kindrodnad, gastrointestinala biverkningar som lösa avföringar [4].

Studier saknas för huskurer som Vichy vatten, bikarbonat, lingonsylt, tranbär, grapefruit.

Senare studier har visat att laktobaciller och probiotika kan ha en läkande effekt på svampinfektion [8–10]. En äldre studie har visat positiv effekt av minskat sockerintag hos kvinnor med vaginalsvamp [11].

 1. Hale TW, Bateman TL, Finkelman MA, Berens The absence of Candida albicans in milk samples of women with clinical symptoms of ductal candidiasis. Breastfeed Med. 2009;4(2):57-61. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19500049 Länk till annan webbplats.
 2. Francis-Morrill J, Heinig MJ, Pappagianis D, Dewey KG. Diagnostic value of signs and symptoms of mammary candidosis among lactating J Hum Lact. 2004;20(3):288-95; quiz 96-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15296582 Länk till annan webbplats.
 3. Amir LH, Donath SM, Garland SM, Tabrizi SN, Bennett CM, Cullinane M, et Does Candida and/or Staphylococcus play a role in nipple and breast pain in lactation? A cohort study in Melbourne, Australia. BMJ Open. 2013;3(3). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23474794 Länk till annan webbplats.
 4. Betzold Results of microbial testing exploring the etiology of deep breast pain during lactation: a systematic review and meta-analysis of nonrandomized trials. J Midwifery Womens Health. 2012;57(4):353-64.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22758357 Länk till annan webbplats.
 5. Morrill JF, Heinig MJ, Pappagianis D, Dewey Risk factors for mammary candidosis among lactating women. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2005;34(1):37-45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15673644 Länk till annan webbplats.
 6. Barrett ME, Heller MM, Fullerton Stone H, Murase Dermatoses of the breast in lactation. Dermatol Ther. 2013;26(4):331-6.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23914890 Länk till annan webbplats.
 7. Heller MM, Fullerton-Stone H, Murase Caring for new mothers: diagnosis, management and treatment of nipple dermatitis in breastfeeding mothers. Int J Dermatol. 2012;51(10):1149-61.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22994661 Länk till annan webbplats.
 8. Vestman NR, Timby N, Holgerson PL, Kressirer CA, Claesson R, Domellof M, et al. Characterization and in vitro properties of oral lactobacilli in breastfed BMC Microbiol. 2013;13:193.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23945215 Länk till annan webbplats.
 9. Kumar S, Singhi Role of probiotics in prevention of Candida colonization and invasive candidiasis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015:1-2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25703631 Länk till annan webbplats.
 10. Maldonado-Lobon JA, Diaz-Lopez MA, Carputo R, Duarte P, Diaz-Ropero MP, Valero AD, et al. Lactobacillus fermentum CECT 5716 Reduces Staphylococcus Load in the Breastmilk of Lactating Mothers Suffering Breast Pain: A Randomized Controlled Trial. Breastfeed Med.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26352805 Länk till annan webbplats.
 11. Horowitz BJ, Edelstein SW, Lippman Sugar chromatography studies in recurrent Candida vulvovaginitis. J Reprod Med. 1984;29(7):441-3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6481700 Länk till annan webbplats.

Om innehållet

Publicerad: 27 August 2016

Författare: Cecilia Brolinger Barnsjuksköterska, Barnmorska, IBCLC*, Capio BVC Hammarbyhöjden, Wiveka Estberger Barnmorska, IBCLC* Södersjukhuset AB,
Elisabet Granberg Barnmorska, IBCLC* Danderyds Sjukhus AB, Anna Gustafsson Barnmorska, IBCLC*, doktorand, Karolinska Universitetssjukhuset, Gunilla Holland Barnmorska spec. amning, IBCLC*, Södersjukhuset AB, Elisabeth Hjärtmyr Barnmorska, Barnsjuksköterska spec. amning, BB-Sophia, Kerstin Lindahl Barnmorska spec.amning, IBCLC*, Danderyds Sjukhus AB, Kristin Svensson Universitetsbarnmorska spec. amning, dr med vet, Karolinska Universitetssjukhuset, Virpi Saastamoinen Barnmorska Karolinska Universitetssjukhuset, Annette Säll Everö Barnmorska, IBCLC* Södertäljesjukhus,
Ann Tiits Barnmorska, IBCLC* MamaMia MVC, Söder, Sofia Zwedberg Barnmorska spec amning, klinisk adjunkt dr fil, Karolinska Universitetssjukhuset , Anna Österberg Barnsjuksköterska, Distriktssköterska, IBCLC*Norrtälje BVC

*International Board Certified Lactation Consultant

Granskad av: Medicinska granskare och konsulter till AMSAK
Ylva Vladic Stjernholm, docent och överläkare, Kvinnokliniken Karolinska
Universitetssjukhuset, Solna.Maria Karlsson, med. dr, överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.Annika Asplund, apotekare, Läkemedelsinformationscentralen.