Omföderska - Basprogram

3.2 Översikt omföderska

översikt omföderska

Graviditetsvecka

Kontroller/information

Inskrivningsbesök 1

(1–2 veckor efter kontakt

med BMM, individuellt eller i grupp)


Inskrivningsbesök 2 • Initial riskbedömning/basprogramsbedömning av graviditeten.
 • Erbjud eventuellt läkarbesök för vårdplanering.
 • Information/samtal om fosterdiagnostik och amning.
 • Blodgruppering + fetalt Rh grav. v 10+0, hepatit B, hiv, rubella, syfilis, ferritin och Hb, p-glukos, BT, u-protein, vikt/BMI. Erbjud klamydiaprov.
 • Ställ frågan om våld i nära relation i nära relation/annat våld/övergrepp enskilt eller vid något kommande enskilt besök snarast.

Utökade åtgärder vid behov: TBC, Hepatit C, Gynekologiskt cellprov, Könsstympad

16 veckor

(enskilt besök för den gravida)


 • EPDS
 • Identifiera eventuell förlossningsrädsla.
 • Identifiera eventuellt behov av extra amningsstöd.
 • Uppföljning av levnadsvanor vid behov.
 • Uppföljning av eventuell social problematik.
 • Ställ frågan om våld i nära relation/annat våld/övergrepp (om ej tidigare tillfrågad under graviditeten).

25 veckor


 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, vikt, Hb, p-glukos.
 • Information om fosterrörelser.
 • Samtal om amning och kroppsliga förändringar.
 • Planering av arbete/ledighet under graviditet.
 • Val av förlossningssjukhus.
 • Information föräldragrupper, förlossningsföreläsningar.

Utökade kontroller/åtgärder vid behov: Planera för immuniseringsprov och informera om Rh-profylax (Rh-neg). OGTT (grav.v. 24–28)

29 veckor • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, p-glukos.

Utökade kontroller/åtgärder vid behov: Rh-profylax (Rh-neg)

32 veckor

Utökade kontroller/åtgärder vid behov: Allmänpliktiga resistenta bakterier (ARB). MRSA, VRE, ESBL samt ESBL carba)

35 veckor


 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, Hb, p-glukos, YP.
 • Reproduktiv Livsplan/Preventivmedelsrådgivning. (alt i grav. v 38).
 • Sammanfattning av graviditeten, eventuell viktig information till vårdkedjan, riskbedömning och eventuell vald preventivmetod (alt i grav. v 38).
 • Val av barnavårdscentral (BVC).
 • Information om skakvåld och plötslig spädbarnsdöd.

Utökade kontroller/åtgärder vid behov: Överrapportering till BVC av familj med extra behov av stöd samt sjukdom hos någon av föräldrarna som föranleder extra kontroller.

38 veckor

 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, vikt, YP.

40 veckor • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, YP.
 • Informera, remittera för ultraljud grav.v.41+0.

41 veckor • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, YP.
 • Informera, remittera för induktion grav.v.42+0.

Eftervårdsbesöken

(t.o.m. 16 veckor
postpartum)
 • Initial telefonkontakt inom två veckor.
 • Eftervårsbesöken erbjuds med fördel vid flera tillfällen, efter behov.
 • BT, vikt, Hb.
 • Genomgång av förlossningen vid behov.
 • Gynekologisk undersökning.
 • Amningsuppföljning och amningsstöd vid behov.
 • Reproduktiv Livsplan/Preventivmedelsrådgivning.

 

Till toppen