Blodtrycksmätning

  • Blodtryck mäts efter 5 minuters vila, den gravida sittandes med stöd för ryggen, höger arm i hjärthöjd, benen ska inte vara korslagda och den gravida ska inte prata.
  • Vid första mättillfället i graviditeten ska blodtrycket kontrolleras i båda armarna. Skriv in båda blodtrycken i MHV journalen. Höger arms blodtryck skrivs in på MHV 2 och vänster arms på MHV 3.
  • Signifikant olika armblodtryck, det vill säga om det systoliska trycket skiljer sig mer än 30-40 mm Hg, kan bero på förträngningar/förändringar i blodkärlen till armarna. Vid signifikant olika blodtryck bokas en läkartid.
  • Automatisk blodtrycksmätare validerad för gravida rekommenderas, annars kalibrerad manuell blodtrycksmanschett. Adekvat manschettstorlek ska användas.

Om innehållet

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Uppdaterat: 9 juni 2021

Till toppen