Blodtrycksmätning

  • BT mäts vid varje besök. Sittande med stöd för ryggen, armen i hjärthöjd, benen ej korslagda, ej prata. Vila 5 minuter. BT mäts i höger arm.
  • Automatisk blodtrycksmätare validerad för gravida rekommenderas, annars kalibrerad manuell blodtrycksmätare. Adekvat manschettbredd.
  • Vid förhöjt BT 140 mm Hg systoliskt och /eller 90 mm Hg diastoliskt mäts BT i båda armarna. Om differens > 10 mm Hg upprepas mätningen. Om kvarstående differens mäts fortsättningsvis BT i den armen med det högre BT.
  • Signifikant olika armblodtryck, det vill säga om det systoliska trycket skiljer sig mer än 30 mm Hg, kan bero på förträngningar/förändringar i blodkärlen till armarna. Vid signifikant olika blodtryck bokas en läkartid.
  • Vid BT 140 mm Hg systoliskt och/eller 90 mm Hg diastoliskt eller högre upprepas mätningen efter 15 min. Vid diskrepans mellan mätningarna tas ett tredje BT och det lägsta noteras i journalen.

Om innehållet

Uppdaterad: 23 november 2022

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm