Hepatit B

9 januari 2023

Hepatit B är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Diagnostisering och bestämning av smittsamhetsgraden hos gravida möjliggör åtgärder som hindrar överföring till barnet i 90 procent av fallen.

Hepatit B ingår i graviditetsscreeningen.

Amning

Amning kan ske vid positiv hepatit B. Det finns inga studier som visar att amning ökar risken för överföring av hepatit B till barnet.

Överrapportering mellan BMM och BVC

Informera BVC enligt gällande rutin om att modern är Hepatit B positiv. Överrapportering BMM-BVC

  1. Socialstyrelsen. Infektionsscreening av gravida, SOSFS 2004:13.
  2. Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa ARG rapport 76. Publicerad 2008, webbversion 2016