Sätesläge och tvärläge

I slutet av graviditeten ligger ca 3 % av fostren med sätet nedåt. Yttre vändning rekommenderas för förbättrad förutsättning för vaginal förlossning. Ungefär hälften av vändningsförsöken lyckas.

Handläggning på BMM

Vid upptäckt av sätes- eller tvärläge på BMM vid besöket i graviditetsvecka 35 eller senare kontaktas vald förlossningsklinik för bedömning till vändningsförsök. Vändning utförs tidigast i graviditetsvecka 36+0. För omföderskor kan det vara motiverat att vänta till vecka 37+0. Den gravida ges information om vändningsförsöket på BMM.

Vändningsförsök utförs på förlossningsavdelning alternativt på Spec-MVC. Den gravida behöver inte vara fastande.

Förlossningsenheten bedömer om eventuell kontraindikation finns till vändning. Kontraindikationer är till exempel tillväxthämning, flerbörd och förlossningshinder som placenta previa.

Vid lyckad vändning följs tidigare planering via BMM. Vid instabilt fosterläge är utökad kontroll av fosterläge på BMM indicerat.

Vid misslyckat vändningsförsök utförs förlossningsplanering via förlossningsenheten/SpecMVC. Vaginal förlossning erbjuds vid de flesta förlossningsklinikerna om inte kontraindikationer föreligger. Eventuellt sectio bokas via förlossningsenheten.

Vid beslut om vaginal förlossning vid sätesläge ansvarar förlossningsenheten för förlossningsplanering, bäckenmätning och eventuell tillväxtkontroll.

Information till gravida

Om innehållet

Uppdaterad: 16 november 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm.

Till toppen