Sätesläge och tvärläge

Medicinsk indikation

I slutet av graviditeten ligger ca 3 % av fostren med sätet nedåt. Anledningen till fosterläget kan vara en uterusmissbilning som uterus bicornis eller förekomst av septum som hindrar fostret från att vända sig.

En minskad mängd fostervatten kan också göra det svårare för fostret att vända sig. Eftersom vaginal sätesförlossning är associerad med ett sämre perinatalt utfall ska den gravida rekommenderas ett vändningsförsök. Ungefär hälften av vändningarna lyckas.

Tillvägagångssätt

Vid upptäckt av sätes- eller tvärläge på BMM kontaktas vald förlossningsklinik för bedömning till vändningsförsök. Vändning utförs tidigast i graviditetsvecka 36+0. För omföderskor kan det vara motiverat att vänta till vecka 37+0. Den gravida ges information om vändningsförsöket på BMM.

Vändningsförsök utförs på förlossningsavdelning alternativt på Spec-MVC.

Förlossningsenheten bedömer om eventuell kontraindikation finns till vändning. Kontraindikationer är till exempel tillväxthämning, flerbörd och förlossningshinder som placenta previa.

Vid lyckad vändning följs tidigare planering via BMM. Vid instabilt fosterläge är utökad kontroll av fosterläge på BMM indicerat.

Vid misslyckat vändningsförsök utförs förlossningsplanering via förlossningsenheten/SpecMVC. Vaginal förlossning erbjuds vid de flesta förlossningsklinikerna om inte kontraindikationer föreligger. Eventuellt sectio bokas via förlossningsenheten.

Vid beslut om vaginal förlossning vid sätesläge ansvarar förlossningsenheten för förlossningsplanering, bäckenmätning och eventuell tillväxtkontroll.

Information till gravida

Om innehållet

Uppdaterad: 30 mars 2022

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm.

Till toppen