Urinvägsinfektion

Bakgrund

 • Gravida med asymtomatisk bakteriuri (ABU) ska alltid behandlas.
 • ABU ska behandlas vid fynd av samma bakterieart i en koncentration av >100,000/ml
 • Vid symtom hos den gravida kvinnan bör man överväga att behandla även vid lägre koncentration av bakterier i urinen.
 • Det enda undantaget som inte behöver behandlas vid ABU är positiv odling med grupp B streptokocker (GBS), då uppåtstigande infektion är ovanlig och falskt positivt prov vanligt pga. kontamination från slidan. Vid symtom ska även GBS med signifikant mängd i urinen behandlas.
 • Positiv odling med GBS under graviditet ska alltid ges i samband med förlossning, oavsett bakteriekoncentration v.g. se riktlinje för GBS infektion.
 • Urinodling bör tas generöst vid symtom som sveda vid miktion, sammandragningar, värk över blåsan, flanksmärta mm.

Indikationer för screening med urinodling i tidig graviditet

  • Tidigare pyelonefrit (febril UVI)
  • UVI under senaste året – vid fler episoder ytterligare en odling i andra trimestern
  • Kronisk njursjukdom
  • Diabetes (inklusive graviditetsdiabetes)
  • Omskurna kvinnor.

  Behandling

  • Urinprov för odling ska alltid tas före antibiotikabehandling
  • Behandling styrs av odlingsfynd. För behandling av GBS se separat PM.
  • Hos gravida skall asymtomatisk bakteriuri alltid behandlas som en akut cystit.

  I första hand

  • T Nitrofurantoin 50 mg 1x3 i 5 dagar
  • T Pivmecillinam 200 mg 1x3 i 5 dagar

  I andra hand

  • T Cefadroxil 500 mg 1x2 i 5 dagarUnder 2: a och 3:e trimestern och efter resistensbestämning kan trimetoprim 160 mg x2x3 övervägas.

  Kontrollodling ska lämnas en vecka efter avslutad antibiotikakur. Efter en urinvägsinfektion eller ABU, lämnas urinodling varje trimester. Gäller ej pos odling med GBS.

  Vid recidiv skall patienten ha förnyad behandling och profylax bör övervägas. Efter febril UVI ska profylax alltid ordineras. I första hand ges T Nitrofurantoin 50 mg till natten fram till förlossningen alternativt T Cefadroxil 500 mg till natten.

  I omedelbar anslutning till förlossning ska nitrofuradantin endast ges efter särskilt avvägande då risk finns för en mycket sällsynt risk för neonatal hemolytisk anemi.

  Akut pyelonefrit (febril UVI)

  Vid feber och symtom på urinvägsinfektion ska kvinnan remitteras samma dag till vald kvinnoklinik för inläggning och i.v antibiotikabehandling.

  1. Behandlingsrekommendation urinvägsinfektion Läkemedelsverket december 2017

  Om innehållet

  Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

  Publicerat: 15 april

  Reviderat: 9 september 2021

  Till toppen