Induktionslathund

Rekommenderad tidpunkt för induktion vid vissa obstetriska tillstånd, baserat på gemensamt framtagande av Region Stockholm/Gotlands riktlinjer.

Informera den gravida att induktionen kan flyttas fram några dagar enligt nedan, om indikation tillåter. Individuella faktorer kan påverka bedömningen.

Rekommenderad tidpunkt för induktion

rekommenderad tid för induktion

Indikation

 

Rekommenderad vecka för induktion

Antal dagar induktionen kan flyttas fram

Pregestationsdiabetes


Senast 40+0 om välreglerad DM,
normal tillväxt (målfödelsevikt < 4500 g)

1-2 dagar


Gestationsdiabetes, läkemedelsbehandlad

 

 

 Normal tillväxt: Induktion graviditetsvecka 40+6 (målfödelsevikt < 4500g)


Avvikande tillväxt: Individuell bedömning, sannolik induktion före graviditetsvecka 40+0.

1-2 dagar

 

 

 
Gestationsdiabetes, kostbehandlad

Handläggs som vid normal graviditet om normal tillväxt

1-2 dagar

 


Hepatos mild

40+0

1-2 dagar

Hepatos svår

38+0

1-2 dagar

Hepatos högrisk

36+0

Ej flyttas fram


Vattenavgång fullgången tid, frisk

24 - 48 timmar


Ej flyttas fram


Vattenavgång fullgången tid, GBS eller mekonium

< 24 timmar


Ej flyttas fram


Vattenavgång PPROM

37+0

1-2 dagar


Preeklampsi

37+0

1-2 dagar om stabil PE

Kronisk/graviditets-inducerad hypertoni


Vid stabilt tillstånd och normal tillväxt
kan expektans övervägas till graviditetsvecka 39+6.

1-2 dagar
Tillväxthämning/SGA (-22 % till -29 %) med normalt flöde

40+0

 


1-2 dagar

 


Tillväxthämning ≤ -30 %

Se separat regional riktlinje

Individuell bedömning


Misstänkt makrosomi


Vid förväntad födelsevikt ≥ 4500g, ställningstagande till induktion

1-3 dagarDuplex DC/DA

38+0

1-4 dagar

Duplex MC/DA

37+0

1-4 dagar


Icke-medicinsk indikation


Tidigast 39+0, sträva efter mogen cervix


Kan flyttas fram, individuell bedömning

Äggdonation

41+0

1-2 dagar

Handläggning vid graviditetsvecka 41+0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se separat regional riktlinje:

Induktion i graviditetsvecka 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan skjutas på till 41+5 i samråd med patient men då bör v.41-ultraljud utföras.

 

Riskfaktorer att förhålla sig till i prioriteringsordning:

  1. Tidigare dödfött barn
  2. ≥ 2 riskfaktorer nedan:
  3. Född söder om Sahara
  4. BMI 35+
  5. BMI 30-34
  6. Ålder 40+
  7. Förstföderska

 

Om innehållet

Uppdaterad: Februari 2021

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Till toppen