Induktionslathund

Rekommenderad tidpunkt för induktion vid vissa obstetriska tillstånd, baserat på gemensamt framtagande av Region Stockholm/Gotlands riktlinjer.

Informera den gravida att induktionen kan flyttas fram några dagar enligt nedan, om indikation tillåter. Individuella faktorer kan påverka bedömningen.

Rekommenderad tidpunkt för induktion

rekommenderad tid för induktion

Indikation


Rekommenderad vecka för induktion


Antal dagar induktionen kan flyttas fram

Pregestationsdiabetes

Senast 40+0 om välreglerad DM,
normal tillväxt (målfödelsevikt <4500 g)

1-2 dagar

Gestationsdiabetes, läkemedelsbehandlad

Normal tillväxt: Induktion graviditetsvecka 40+6 (målfödelsevikt <4500g)
Avvikande tillväxt: Individuell bedömning, sannolik induktion före graviditetsvecka 40+0.

1-2 dagar

Gestationsdiabetes, kostbehandlad

Handläggs som vid normal graviditet om
normal tillväxt

1-2 dagar


Hepatos mild

40+0

1-2 dagar

Hepatos svår

38+0

1-2 dagar

Hepatos högrisk

36+0

Ej flyttas fram


Vattenavgång fullgången tid,
frisk

24 - 48 timmar

Ej flyttas fram

Vattenavgång fullgången tid,
GBS eller mekonium

< 24 timmar

Ej flyttas fram

Vattenavgång PPROM

37+0

1-2 dagar


Preeklampsi

37+0 eller vid diagnos om debut efter v
37+0

1-2 dagar om stabil PE
Om instabilt tillstånd kan
förlossning behöva tidigareläggas

Kronisk/graviditetsinducerad
hypertoni

Vid stabilt tillstånd och normal tillväxt
kan expektans övervägas till graviditetsvecka 39+6.

1-2 dagar


Tillväxthämning/SGA (-22% till
-29%) med normalt flöde

40+0

1-2 dagar

Tillväxthämning ≤ -30%

Se separat regional riktlinje

Individuell bedömning


Misstänkt makrosomi

Vid förväntad födelsevikt ≥4500g, ställningstagande till induktion

1-3 dagar


Duplex DC/DA

38+0

1-4 dagar

Duplex MC/DA

37+0

1-4 dagar


Icke-medicinsk indikation

Tidigast 39+0, sträva efter mogen cervix

Kan flyttas fram, individuell bedömning

Äggdonation

41+0

1-2 dagar

Äldre förstföderska

Senast i graviditetsvecka 41

1-2 dagar

Handläggning vid graviditetsvecka 41+0

Se separat regional riktlinje

Kan flyttas fram, individuell bedömning

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta: Malin Thorsell, BB Stockholm eller Marielle Rotzius Almgren, Södertälje sjukhus

Om innehållet

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Uppdaterat: Februari 2021

Till toppen