Induktionslathund

Rekommenderad tidpunkt för induktion vid vissa obstetriska tillstånd, baserat på gemensamt framtagande av Region Stockholm/Gotlands riktlinjer.

Informera den gravida att induktionen kan flyttas fram några dagar enligt nedan, om indikation tillåter. Individuella faktorer kan påverka bedömningen.

Rekommenderad tidpunkt för induktion

rekommenderad tid för induktion

IndikationRekommenderad vecka för induktionAntal dagar induktionen kan flyttas fram

Pregestationsdiabetes


Senast 40+0 om välreglerad DM,
normal tillväxt (målfödelsevikt < 4500 g)

1-2 dagar


Gestationsdiabetes, läkemedelsbehandladNormal tillväxt: Induktion graviditetsvecka 40+6 (målfödelsevikt < 4500g)
Avvikande tillväxt: Individuell bedömning, sannolik induktion före graviditetsvecka 40+0.

1-2 dagar
Gestationsdiabetes, kostbehandlad

Handläggs som vid normal graviditet om
normal tillväxt

1-2 dagar


Hepatos mild

40+0

1-2 dagar

Hepatos svår

38+0

1-2 dagar

Hepatos högrisk

36+0

Ej flyttas fram


Vattenavgång fullgången tid, frisk

24 - 48 timmar


Ej flyttas fram


Vattenavgång fullgången tid, GBS eller mekonium

< 24 timmar


Ej flyttas fram


Vattenavgång PPROM

37+0

1-2 dagar


Preeklampsi
37+0 eller vid diagnos om debut efter v 37+0
1-2 dagar om stabil PE
Om instabilt tillstånd kan
förlossning behöva tidigareläggas

Kronisk/graviditets-inducerad hypertoni


Vid stabilt tillstånd och normal tillväxt
kan expektans övervägas till graviditetsvecka 39+6.

1-2 dagar
Tillväxthämning/SGA (-22 % till -29 %) med normalt flöde

40+0


1-2 dagar


Tillväxthämning ≤ -30 %

Se separat regional riktlinje

Individuell bedömning


Misstänkt makrosomi


Vid förväntad födelsevikt ≥ 4500g, ställningstagande till induktion

1-3 dagarDuplex DC/DA

38+0

1-4 dagar

Duplex MC/DA

37+0

1-4 dagar


Icke-medicinsk indikation


Tidigast 39+0, sträva efter mogen cervix


Kan flyttas fram, individuell bedömning

Äggdonation

41+0

1-2 dagar

Äldre förstföderska

Senast i graviditetsvecka 41

1-2 dagar

Handläggning vid graviditetsvecka 41+0

Se separat regional riktlinje:

Induktion i graviditetsvecka 41

Kan flyttas fram, individuell bedömning

 

Om innehållet

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Uppdaterad: Februari 2021

Till toppen