Våld i nära relationer

Relaterad information

Våld i nära relationer Länk till annan webbplats.
Handbok för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården

Föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Länk till annan webbplats., Socialstyrelsen

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld Länk till annan webbplats.
Socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld har reviderats och finns nu att ladda ner. Det finns ett material för hälso- och sjukvård och tandvård och ett material för socialtjänsten.

Till toppen