5 år, bildkallelse

14 juni 2023

Bildkallelse och information till föräldrar inför vaccination.

Denna föräldrainformation är tänkt att användas tillsammans med bildkallelsen riktad till barnet inför femårsbesöket. Skickas tillsammans med ordinarie kallelse: