Akut hjärtsjukvård

Behandlingsprogrammet Akut hjärtsjukvård ger aktuella riktlinjer för akut hjärtsjukvård till alla som arbetar inom Region Stockholm och Gotland.

Riktlinjerna är avsedda att vara ett stöd i både den akuta och långsiktiga handläggningen av hjärtpatienter.

Till toppen