Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar omfattar kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt, klaffsjukdom, rytmrubbningar, hjärtsvikt, ärftlig hjärt-kärlsjukdom, medfödda hjärtfel och perifer artärsjukdom.