Journalsystem och dokumentation

Journalen och Obstetrix

Remisshantering i Take Care

Pappersjournaler

Pappersjournaler att använda vid behov, till exempel driftstörning, för att kunna arbeta med patienterna och komma ihåg vad man sagt. För sedan in digitalt.

Journalmall sexuell och reproduktiv hälsa

Regiongemensam dokumentationsstandard gällande journalmallen sexuell och reproduktiv hälsa.

Om innehållet

Uppdaterad: 3 december 2021

Faktagranskad: 6 oktober 2020

Faktagranskare: Anne-Charlotte Jonsson, Mödrahälsovårdsenheten

Till toppen