Hudinfektioner, övriga

Impetigo (svinkoppor).

Ytlig hudinfektion som framför allt drabbar barn.

Icke-bullös (krustabildande) form orsakas av S aureus eller Grupp A streptokocker (GAS). Odla eventuellt efter enkel rengöring med vatten. Behandling: Blöt upp och ta bort krustor, rengör noggrant med tvål och vatten. Täckande förband. I svårare fall lokalbehandling med fusidinsyra. Vid utbredd impetigo eller uteblivet svar på lokalbehandling i 5-7 dagar ges Flukoloxacillin 1 g x 3 eller vid penicillinallergi Klindamycin 300 mg x 3. Behandlingstid 7 dagar.

Bullös, allvarlig form, orsakas av toxinbildande S aureus. Drabbar framför allt spädbarn. Omfattande blåsbildning och hudrodnad. Inläggningsfall akut.

Intertriginös streptokockdermatit

Smärtsam rodnad. Snabbtest GAS. Eventuellt odling. Differentialdiagnos: Svampinfektion. Behandling: Vid streptokock-etiologi, se erysipelas.

Follikulit

Mer eller mindre utbredd inflammation i hårfolliklarna. Kan orsakas av bakterier (S aureus, pseudomonas och andra gramnegativa bakterier), svampar (Malassezia eller Pityrosporium från egna hudfloran eller Candida), virus (herpes simplex, herpes zoster), läkemedel (steroider, EGFR-hämmare, litium m fl), trauma (t ex rakning). Odla vb. Behandling: Hygienråd. Lokal-behandling mot Malasseziafollikulit. Stafylokocketiologi: Klorhexidin 0,5-2%, fusidinsyra lokalt, vid utbredd follikulit Flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar.

Furunkel och karbunkel

Furunkel är smärtsam infektion som drabbar hela hårfollikeln. Feber och allmänpåverkan ovanligt. Orsakas i regel av S aureus. Kan övergå i abscess. Karbunkel är flera furunklar som gått ihop. Ofta allmänpåverkan och feber. Behandling: Hygienråd och antiseptika. Incision och spolning av abscess utan antibiotika. I svåra fall med allmänpåverkan, hög ålder, samsjuklighet ges Flukloxacillin 1 g x 3 i 10 dagar alternativt Klindamycin 300 mg x 3 vid penicillinallergi typ I. Remiss till hudläkare om upprepade furunklar (furunkulos). Diffdiagnoser: Erytema nodosum. Pannikulit, hudrodnad + ömmande noduli; ses vid SLE och pankreatiter.

Hidroadenit

Kronisk inflammation av oklar genes. Differentialdiagnos till furunkulos, karbunklar och abscesser. Debut efter puberteten. Recidiverande ömmande noduli (axiller, under bröst, ljumskar). Odling negativ. Incision ska undvikas. Antibiotika per os utan effekt. Överväg remiss till hudläkare.

Till toppen