Mag- och tarmsjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar inkluderar till exempel Crohns sjukdom och ulcerös kolit, Irritable Bowel Syndrome (IBS), gallstenssjukdom och levercirros.