Mag- och tarmsjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar inkluderar till exempel Crohns sjukdom och ulcerös kolit, Irritable Bowel Syndrome (IBS), gallstenssjukdom och levercirros.

Besvär i mage och tarmar kan förutom att vara smärtsamma ofta upplevas som pinsamma och svåra att prata om.

Till toppen