Psykisk hälsa

Begreppet psykisk hälsa kan ha olika innebörd i olika sammanhang. Ibland avser det psykiskt välbefinnande, ofta beskriver det psykisk ohälsa som kan inkludera allt från lättare oro till svåra psykiatriska tillstånd. Psykisk hälsa omfattar allt från förebyggande insatser till högspecialiserad vård. Området inkluderar barn, vuxna och äldre och är angeläget för både regioner och kommuner.

De regionala vårdprogrammen ger dig stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.

Informationen kring vårdnivå, remissförfarande och handläggning i vårdprogrammen gäller för vårdgivare som har avtal med Region Stockholm.

Till toppen