Psykisk hälsa

Psykisk hälsa omfattar allt från förebyggande insatser till högspecialiserad vård. Området inkluderar barn, vuxna och äldre och är angeläget för både regioner och kommuner.

De regionala vårdprogrammen ger dig stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Region Stockholm.