Primärvård

Primärvård omfattar öppenvård som inte kräver akutsjukhusens resurser, oavsett sjukdomar eller patientgrupper. Många invånare får alla sina vårdbehov tillgodosedda i primärvården. För andra är den ett led i en vårdprocess.

Merparten av de som har någon av de stora kroniska folksjukdomarna eller hälsoproblemen, inklusive de vanligaste psykiska besvären, har sin läkarkontakt enbart eller i huvudsak med sin allmänläkare. Primärvården har även en viktig roll för prevention och tidig upptäckt av sjukdom.

Kunskapsstöd för primärvården finns på Viss.