Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Området omfattar personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning, därmed ingår alla åldrar, diagnoser och vårdnivåer.

Området samverkar med andra medicinska områden så att rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin blir en naturlig del i flera vårdprocesser.