Barn- och ungdomars hälsa

Barn och ungdomars hälsa berör allt från det nyfödda barnet till tonåringen på väg in i vuxenlivet, och från barnhälsovården med förebyggande hälsoinsatser för de mindre barnen till högspecialiserad vård för de svårast sjuka barnen.

Regionala och nationella kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd anges i rubriker, övriga är regionala.

Vårdprogram framtagna av Svenska Barnläkarföreningen (BLF) är godkända av RPO Barn och ungdomars hälsa.

Till toppen