Barn- och ungdomars hälsa

Barn och ungdomars hälsa berör allt från det nyfödda barnet till tonåringen på väg in i vuxenlivet, och från barnhälsovården med förebyggande hälsoinsatser för de mindre barnen till högspecialiserad vård för de svårast sjuka barnen.