Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Området innefattar patienter som vårdas tiden före, under och efter en operation samt svårt sjuka patienter i behov av intensivvård. Patienter är även de som genomgår en transplantation och de som är aktuella för donation.